Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


DEMPEUS per la Salut Pública

Amb una fila cero de luxe en la que esperem trobar una bona representació dels moviments socials que defensen la salut entesa de manera plena, una vida millor i els drets laborals i de ciutadania, ens trobarem el proper dia 22 en una convenció per una nova cultura de la salut, amb la participació i la col.laboració de totes i tots.Comptem amb els amics i amigues que, de forma conscient, organitzada i compromesa, s’esforcen per aconseguir un món millor, una atenció sanitària pública sense retallades, uns serveis públics de qualitat… però que entenen també que una societat amb taxes d’atur del 20% –i un atur entre joves i noies de més del 40% és un fracàs imperdonable que cal corregir el més aviat possible.

La nova cultura de la salut ha de recuperar la visió global dels antics metges que varen donar una impronta social a l’exercici de la seva professió a Catalunya. I de la mateixa manera que varen donar arguments per enderrocar les muralles, per humanitzar una indústria neixent, ara ens toca dir que no és de cap manera saludable viure en una economia venuda a organismes i empreses multinacionals que dicten les polítiques segons els seus interessos, ni a unes indústries químiques i farmacèutiques que enverinen els nostres aliments i els nostres cossos, ni a unes institucions financeres que s’apropien dels nostres impostos per a les seves especulacions, mentre fomenten l’atur en retallar els crèdits a les petites i mitjanes empreses, i executen hpoteques que deixen a tants treballadors i treballadores sense casa –si no ho impedim. Les privatitzacions, les retallades, el menysteniment dels drets, tenen clarament biaix de gènere i de classe, desestructuren la nostra societat i estan preparant el camí a una noves formes d’explotació, marginació i infelicitat de les persones: ja estan germinant les llavors del feixisme.

No és bo per la salut que les persones, el medi, la qualitat de vida, les necessaries relacions de suport. participació social i la cultura, siguin mercaderia. I amb la mateixa força volem dir que la SALUT NO POT SER MONEDA DE CANVI DELS GUANYS d’uns pocs, i que ens mereixem una societat millor.

La entrada és gratuïta però us agrairem que ompliu i ens envieu al Full d’incripció a dempeusperlasalut@gmail.com, per calcular la gent que vindrà.

Volem viure en una societat sana, equitativa, plenament democràtica i saludable, en harmonia, autonomia i solidaritat. I perquè sabem que som moltes i moltes les persones que pensem així, les que estem disposades a treballar per una nova cultura de la salut que ens permeti viure en un món més lliure i igual, us esperem i us donem des d’ara, en peu d’igualtat, la benvinguda a la convenció del proper dia 22.

Aquest és el programa:S’agreuja el dèficit crònic de finançament de la sanitat catalana

CCOO DE CATALUNYA VALORA NEGATIVAMENT ELS PRESSUPOSTOSDEL CATSALUT 2011 PER SER ELS PRIMERS RESTRICTIUS DES DE LES
TRANSFERÈNCIES SANITÀRIES DE L’ANY 1981


El total del pressupost de despeses presenta un decrement sobre el pressupost inicial de l’any 2010 de - 6’46% .

Previ a qualsevol altra comentari cal fer algunes consideracions importants:

1.- Aquesta xifra no és real ja que el percentatge total de reducció pressupostària augmenta en més del 10% si es suma la desviació acumulada en el moment de tancament de l'exercici comptable de 2010, amb un dèficit anunciat de 850 milions. Per altra banda a aquesta dada s’haurà de sumar un increment de l’IPC al 2010 del 3’5%.

2.- Es tracten dels primers pressupostos restrictius des que es van produir les transferències sanitàries a Catalunya l’any 1981, que s'afegeixen a un dèficit crònic de finançament de la nostra sanitat i que situa la despesa en salut per habitant a Catalunya en 1206’98 € (la dotzena de les disset CCAA).

Analitzant el document trobem diversos aspectes que criden l'atenció:

Capítol I
Fa referència a les retribucions del nomenat personal “propi” (el de ICS i el de la XHUP estan inclosos en altres capítols) i inclou, entre d’altres, estructura, personal directiu, càrrecs de comandament, etc. Sorprèn una reducció teòrica de tan sols el 4’07% quan aquí va inclòs bona part del 25% anunciat de reducció en les estructures administratives, i encara més quan fruit de la disminució salarial del 5% aplicada des del juny passat les dades provisionals de la despesa liquidada al 2010 donen una quantitat final de 25.892.558’91, que comparada amb ls 25.938.000’00 pressupostats pel 2011 mostren una variació real de +0’18% (és a dir, en
realitat es produeix un increment en aquesta partida).

Capítol II
A l’epígraf “Bens i serveis”, es planteja una reducció de -5’87% que dificultarà l’assoliment de les reposicions que son necessàries de forma periòdica, alhora que tensionarà el pagament d’utillatge i material als proveïdors.

L’apartat “Compra de serveis” presenta una reducció de -7’28% i inclou disminució en
l’activitat concertada, reordenació de serveis i reducció de tarifes. Si bé algunes de les mesures ja porten un temps aplicant-se sembla difícil que totes les entitats puguin complir amb aquest objectiu en el marge de temps establert, la qual cosa podria provocar tensions de tresoreria en algunes d’elles, amb conseqüències negatives per usuaris i professionals.

Es pressuposta un increment del 27’31% en la “Medicació Hospitalària de Dispensació
Ambulatòria (MHDA)” malgrat ser un dels punts en el que s’introduiran importants mesures de contenció. Aquest fet s’explica per què l’any passat es va fer una rebaixa molt important en aquesta partida el que fa que si es contempla l’ajustament al tancament del 2010, amb el seu dèficit generat, la disminució real de la despesa en aquest apartat és de l’11%.

Capítol IV
L’apartat “Farmàcia” presenta una reducció, entenem que poc realista, de prop de 200M d’€ (-13’15%) si tenim en compte que l’any 2009 el CatSalut va liquidar 1864M d’€ i a l’exercici 2010 va pressupostar tant sols 1480 M d’€, amb la despesa desplaçada que aquest fet genera i malgrat el decrement associat a la reducció de preus aplicats a determinats productes.

L’altra partida majoritària en aquest Capítol es el “Contracte Programa ICS” amb una
disminució teòrica de -3’41% , però que augmenta fins a un -10% si es té en compte l’impacte addicional de la desviació pressupostària del 2010 i de la disminució d’ingressos a tercers.

L’epígraf “pròtesis” presenta un increment del 8’49% en un intent d’ajustar el pressupost a la despesa real i en l’apartat “Medicació especial i estrangera” si bé la reducció plantejada (- 35%) sembla respondre a un ajust real de l’evolució d’aquesta despesa, queden dubtes sobre si aquesta reducció tant important anirà associada a l’aplicació d’un criteri més restrictiu als usuaris que la necessitin.

Capítols VI, VII, VIII
Es presenten sota l’epígraf “Despeses i aportacions de capital”. L’important decrement d’aquest apartat (-24’61%) és el reflex de l’important retall anunciat en inversions sota l’eufemisme de “una nova programació de les inversions previstes” i que amaga el fet de que un 60% de les obres iniciades o programades s’aturaran i que d’altres ja finalitzades no entraran totalment en funcionament.

Finalment cal fer esment a altres aspectes rellevants:

• El pressupost presentat no és equitatiu ni a nivell interterritorial ni entre les diferents entitats.
• En el pressupost comparatiu amb el del 2010, el pes de la Atenció Primària disminueix
(18’43% vs. 17’55%) mentre augmenta el de l’especialitzada (55’93% vs. 56’25%).
• Malgrat l’anunci d’una reducció en despeses administratives el percentatge pressupostat en
aquest apartat es pràcticament el mateix el 2011 que el 2010 (1’32% vs. 1,35%).
• Preocupa veure que pel 2011 no hi ha pressupostat finançament per inversions a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge , el que podria ser el primer pas cap a la seva privatització, i que el finançament d’inversions a ICS es redueix en un 50%, el que comportarà el deteriorament de les infraestructures i un augment en les externalitzacions, amb una previsible fragmentació
d'aquesta empresa pública.

Fonts de la Notícia:

Dempeus per la Salut Pública
CCOO

Etiquetes de comentaris: , ,