Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Un grup de 24 economistes obertament d’esquerres han presentat un document alternatiu al document del “comitè d’experts” que ha sol·licitat el govern del PP. Denuncien que es disfressen sota justificacions tècniques allò que en realitat són criteris polítics i que el suposat comitè d’experts tenia una composició marcadament neoliberal.

www.documentopensiones.org
“Ja fa molts anys que tots els serveis d'estudis de les entitats financeres i similars, recolzats i aclamats pels organismes internacionals, van començar a emetre informes sobre la inviabilitat del sistema públic de pensions. La postura oscil·lava des dels més radicals, demandant la seva substitució per plans privats, fins als mitjanament possibilistes, que tan sols pretenien la seva reforma, de manera que les despeses socials no s'incrementessin i fins i tot es reduïssin. Per esmentar-ne un exemple, allà per 1993 la Fundació BBV va contractar a trenta-quatre savis, experts, tècnics perquè estudiessin el tema de les pensions. En realitat, volien que es pronunciessin sobre la viabilitat, més aviat inviabilitat, del sistema públic. Van treballar durant vint mesos per arribar a la conclusió de la impossibilitat de mantenir el sistema públic si no es reformava. Una vegada més es va emprar l'expressió fallida de la Seguretat Social. El resultat dels seus càlculs, que van ser facilitats a la premsa, consistia en el pronòstic que per a l'any 2000 el desajust entre ingressos i despeses de la Seguretat Social hauria augmentat en una quantitat equivalent al 2% del PIB. Cataclisme?, Fallida? "Serà incompatible amb Maastricht". El cert és que l'any 2000 va arribar i no es va produir pràcticament res del que havien pronosticat. De fet, es va registrar un superàvit del 0,4 %.

L'argumentació de tots aquests informes era similar: l'increment de l'esperança de vida i la baixa taxa de natalitat dibuixaven una piràmide de població que faria inviable en el futur el sistema públic de pensions. Vaticinaven que en un determinat nombre d'anys es produiria la fallida de la Seguretat Social. El temps ha anat transcorrent i hem arribat a les dates fixades sense que es complís cap dels seus pronòstics, el que sembla natural ja que no van tenir en compte determinats factors com ara la incorporació de més dones al mercat laboral o l'increment en el nombre d’immigrants. L'estret enquadrament de les projeccions demogràfiques i el fet de considerar només la població total no poden restringir el complex problema de la viabilitat de les pensions. A qualsevol se li ocorre que almenys una altra variable, la taxa d'activitat, tindrà alguna cosa a veure en la solució.” Denunciem que aquesta reforma es fa en el pitjor moment , amb arguments falsos i sense participació de la societat , i només dirigida a rebaixar un cop més les pensions

Denunciem davant l'opinió pública que és fals que una major esperança de vida sigui el que posi en perill el futur de les pensions

Denunciem que s'està difonent de manera deliberada un missatge enganyós i catastrofista sobre el futur de les pensions

Denunciem que els que ara diuen saber el que passarà amb les pensions dins de trenta anys no han encertat mai a les prediccions fetes anteriorment

Denunciem també que la proposta d'augmentar l'edat de jubilació per a tots els grups de treballadors sense distinció és tremendament injusta

Denunciem que el grup " de savis " que ha elaborat la proposta sol·licitada pel Govern ha tingut una composició clarament esbiaixada i molt poc independent

Denunciem que tot i que el Govern diu preocupar-se per l'equilibri financer del sistema de pensions no pren res més que la mesura de retallar-les per assolir-lo

Denunciem que s'oculta als espanyols que les cotitzacions socials no són necessàriament l'única via de finançament de les pensions públiques

Denunciem que el que pretenen les reformes que es realitzen de les pensions públiques és promoure la gestió privada dels recursos de la Seguretat Social

- Denunciem la complicitat dels governs amb aquests interessos , per no obrir un debat públic , transparent i plural sobre el futur autèntic de les pensions públiques i per doblegar-se davant qui vénen imposant les polítiques que creen l'atur, la concentració de la riquesa i el empobriment productiu que les posa realment en perill