Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.Aquest informe aporta informació seriosa sobre les competències dels joves que el curs passat tenien 15 anys en matèria de comprensió lectora, aplicació matemàtica i científica, i posa en relació aquests resultats amb diversos factors del context i dels sistemes educatius.


CCOO considera que, tot i la importància de les dades aportades i del valor de la sèrie de diverses onades, l’informe PISA no avalua la totalitat del sistema educatiu, ni la totalitat dels objectius escolars, per la qual cosa adverteix que se n’ha de fer una lectura acotada i dirigida a extreure’n conclusions que permetin millorar. Així mateix, expressem el nostre desig que les avaluacions internacionals abordin progressivament més dades, que permetin obtenir lectures més completes d’un fenomen tan complex com l’educació.


CCOO valora la millora dels resultats obtinguts a Catalunya com un esforç del conjunt del sistema i la societat catalana. Considerem que les puntuacions obtingudes són estimables en relació a avaluacions anteriors, tot i que és necessari aspirar a nivells més alts per al conjunt de la població.


Això no ens ha de fer perdre de vista que el problema principal de l’educació espanyola respecte dels barems internacionals es troba en l’abandonament escolar prematur i en el baix nombre de persones titulades en ensenyaments secundaris postobligatoris. Les autoritats educatives haurien d’utilitzar la informació aportada per millorar la permanència d’aquests alumnes de 15 anys en el sistema educatiu.


Tampoc no podem oblidar que l’alumnat avaluat, nascut el 1994 i avaluat el 2009, ha tingut una vida escolar amb recursos creixents i amb natalitat decreixent, amb les millors ràtios que Catalunya ha conegut, i en un context de creixement econòmic i millora social. Les avaluacions de la conselleria de 6è de primària del curs passat no ens permeten ser optimistes respecte al futur si continuen les retallades en les plantilles i els increments de ràtio a les aules catalanes, i un context de crisi econòmica i un increment de la pobresa.


CCOO considera que la societat catalana ha de ser generosa amb l’educació. Una lectura detallada i rigorosa de les dades, que fugi de sensacionalismes pot ajudar a trobar estratègies intel·ligents per invertir de manera eficient en educació. Les valoracions sensacionalistes i partidistes de l’informe només tenen com a resultat la pèrdua de l’autoestima del sistema i la confiança de la societat, coses que no ajuden gens a crear les complicitats i els esforços compartits que es necessiten per millorar l’educació a Catalunya.


CCOO es compromet a realitzar un estudi profund de les dades, per identificar els factors que incideixen positivament i negativament en l’educació del país i oferir propostes que ens permetin avançar.


Encarna Escribano, secretària de Premsa de la


Federació d’Ensenyament de CCOO de CatalunyaEtiquetes de comentaris: