Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


16 de desembre 2010

Només una revolta popular pot retornar la dignitat i el benestar usurpats pels especuladors financers

Atenes, amb tots els transports públics aturats i tancat l'espai aeri; Europa, amb mobilitzacions el proper dia 18 convocades pels sindicats. A Itàlia, enfrontaments entre ciutadans i policies, amb desenes de ferits i detinguts. Berlusconi aconsegueix superar tres mocions de censura gràcies al vot de tres trànsfugues als que pel que sembla ha comprat. A Londres, els estudiants es revelen contra el brutal increment de les taxes universitàries i ataquen el cotxe blindat de l'hereu de la corona amb aquest i la seva dona dins. Espanya, a més de secundar les accions del 18, està a l'espera d'una nova convocatòria de vaga general contra l'intent de modificar les pensions, propòsit que el Govern té fixat per al 28 de gener. CCOO i UGT han anunciat una nova ofensiva contra la política antisocial del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

Però mentre tot això passa, mentre Rodríguez Zapatero perpetua la seva política de submissió a la dictadura dels especuladors financers, el PSOE està preparant la seva campanya per a les municipals del proper mes de maig recolzant-se ni més ni menys que en la suposada política social dels socialistes. "Política social", diuen, que afavorirà les classes populars. Ells, els socialistes, que estan desmantellant l'Estat de benestar, redueixen el sou dels funcionaris, congelen les pensions, volen allargar l'edat de jubilació, eliminen l'ajuda de 426 euros als aturats de llarga durada, suprimeixen la subvenció als naixements, deixen als ajuntaments a voluntat dels seus proveïdors i a aquests en greus dificultats financeres perquè no cobren durant mesos i anys pels seus serveis i provisions, i sense que les entitats bancàries, a les quals es van destinar milers de milions d'euros per cobrir els seus excessos, els donin crèdit. I cal votar-los en agraïment a aquesta política social. És difícil distingir si el que empeny el PSOE a aquest fangar de contradicció és cinisme o enviliment.

Europa és cada vegada menys Europa

És el cinisme o / i l’enviliment que estan desplegant altres governs europeus. No cal enganyar-se: Europa és cada vegada menys Europa i més un galliner en què cada gallina posa els ous a part i cada gall picoteja pel seu compte el que se li posa a mà. Els galls (Nicolas Sarkozy i Angela Merkel) vulneren cada dia els principis que permeten l'existència de la Unió, empobrint els seus socis menys poderosos per engreixar els seus banquers. És el crit del campi qui pugui llançat pels que s'han quedat amb la barca. Els altres: Grècia, Irlanda, Portugal, Espanya i, en menor mesura, Itàlia, resisteixen a l'aigua com poden amb l'esperança de trobar una riba que no s'entreveu per cap punt de l'horitzó. I Gran Bretanya, cavall de Troia al pati europeu de l'imperialisme nord-americà, no para de conspirar per carregar-se l'euro.

Aquest és el panorama general, mentre els sindicats i els treballadors es van carregant de raons per al cabreig fins que arribi l'esclat. Perquè s'ha d'esperar que a aquesta situació - que no sembla tenir fi perquè els mercats són insaciables i ja li han pres la mesura als Estats - els treballadors i les classes populars responguin algun dia amb una revolta total contra la covardia dels governs i la dictadura dels especuladors. Tan sols una revolta popular i global acabarà amb l'estat de submissió en què estem i tornarà la dignitat i el poder al poble, únic garant de la llibertat i la veritable democràcia.

Nota: El proper número d’AVANT on line apareixerà el dia 15 de gener del 2011, llevat que esdeveniments de la màxima importància determinin treure’n una edició urgent l'1 de gener.

--
Editorial

Versión en castellano

Sólo una rebelión popular puede devolver la dignidad y el bienestar usurpados
por los especuladores financieros

Atenas, con todos los transportes públicos parados y cerrado el espacio aéreo; Europa, con movilizaciones el próximo día 18 convocadas por los sindicatos. En Italia, enfrentamientos entre ciudadanos y policías, con decenas de heridos y detenidos. Berlusconi logra superar tres mociones de censura gracias al voto de tres tránsfugas a los que al parecer ha comprado. En Londres, los estudiantes se rebelan contra el bárbaro incremento de las tasas universitarias y atacan el coche blindado del heredero de la corona con éste y su mujer dentro. España, además de secundar las acciones del 18, está a la espera de una nueva convocatoria de huelga general contra el intento de modificar las pensiones, propósito que el Gobierno tiene fijado para el 28 de enero. CCOO y UGT han anunciado una nueva ofensiva contra la política antisocial del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero mientras todo esto ocurre, mientras Rodríguez Zapatero perpetúa su política de sumisión a la dictadura de los especuladores financieros, el PSOE está preparando su campaña para las municipales del próximo mes de mayo apoyándose nada menos que en la supuesta política social de los socialistas. “Política social”, dicen, que favorecerá a las clases populares. Ellos, los socialistas, que están desmantelando el Estado de bienestar, reducen el sueldo de los funcionarios, congelan las pensiones, quieren alargar la edad de jubilación, eliminan la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración, suprimen la subvención a los nacimientos, dejan a los ayuntamientos a merced de sus proveedores y, a éstos, en graves dificultades financieras porque no cobran durante meses y años por sus servicios y provisiones, y sin que las entidades bancarias, a las que se destinaron miles de millones de euros para cubrir sus desmanes, les den crédito. Y hay que votarles en agradecimiento por esa política social. Es difícil distinguir si lo que empuja al PSOE a ese cenagal de contradicción es cinismo o encanallamiento.

Europa es cada vez menos Europa

Es el cinismo o/y el encanallamiento que están desplegando otros gobiernos europeos. No hay que llamarse a engaño: Europa es cada vez menos Europa y más un gallinero en el que cada gallina pone los huevos aparte y cada gallo picotea por su cuenta lo que se le pone a mano. Los gallos (Nicolas Sarkozy y Angela Merkel) vulneran cada día los principios que permiten la existencia de la Unión, empobreciendo a sus socios menos poderosos para engordar a sus banqueros. Es el grito del sálvese quien pueda lanzado por los que se han quedado con la barca. Los demás: Grecia, Irlanda, Portugal, España y, en menor medida, Italia, resisten en el agua como pueden con la esperanza de encontrar una orilla que no se vislumbra por ningún punto del horizonte. Y Gran Bretaña, caballo de Troya en el patio europeo del imperialismo estadounidense, no cesa de conspirar para cargarse al euro.

Este es el panorama general, mientras los sindicatos y los trabajadores se van cargando de razones para el cabreo hasta que llegue el estallido. Porque hay que esperar que a esta situación --que no parece tener fin porque los mercados son insaciables y ya le han tomado la medida a los Estados-- los trabajadores y las clases populares respondan algún día con una revuelta total contra la cobardía de los gobiernos y la dictadura de los especuladores. Sólo una revuelta popular y global acabará con el estado de sumisión en el que estamos y devolverá la dignidad y el poder al pueblo, único garante de la libertad y la verdadera democracia.

Nota: El próximo número de AVANT on line aparecerá el día 15 de enero del 2011, salvo que acontecimientos de la máxima importancia determinen sacar una edición urgente el 1 de enero.

Etiquetes de comentaris: ,Acord de la Comissió Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa

La Comissió Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), reunida de forma extraordinària dimecres 15 de desembre per discutir la situació dels acords electorals de la Coalició ICV-EUiA a les passades Eleccions al Parlament de Catalunya, ha acordat:


1. Refrendar la voluntat d’EUiA de donar continuïtat als acords de Coalició amb ICV.

2. Demanar l’acompliment íntegre de l’acord de Coalició corresponent a les Eleccions al Parlament de Catalunya pel que fa a la presència d’EUiA a la Mesa del Parlament, al/la portaveu adjunt del Grup Parlamentari i al senador que correspon al Grup d’ICV-EUiA, sempre que els acords de representació plural en el marc del Parlament de Catalunya així ho possibilitin al nostre Grup.

3. L’acompliment de tots els acords signats i protocol·itzats davant notari per part d’ICV-EUiA és un requisit indispensable i base de l’estabilitat i la confiança de la nostra Coalició. Si es produís una decisió unilateral que trenqués aquest principi, la Coalició ICV-EUiA es veuria abocada a un camí d’inestabilitat que podria desembocar en una crisi, dificultant l’avenç de la coalició, cosa que EUiA no desitja de cap de les maneres.

Etiquetes de comentaris: ,Televisión Española culpa a Médicos sin Fronteras por información que ignoraba a Brigada Médica Cubana en Haití

CUBA INFORMACIÓN

La Defensora del Espectador de Televisión Española, Elena Sánchez Caballero, ha respondido, con un texto tipo, a diversas personas que, siguiendo la petición del medio Cubainformación, enviaron una nota de protesta a la citada cadena pública en relación a la crónica del 25 de noviembre pasado, acerca de la epidemia de cólera en Haití. En ella, Sagrario García Mascaraque, corresponsal permanente en La Habana y desplazada temporalmente a Haití, afirmaba que el 80 % de la atención médica contra el cólera en este país es llevada a cabo por la ONG Médicos sin Fronteras, ignorando la aportación de la Brigada Médica Cubana (1).

Cubainformación TV realizó un vídeo de análisis de la citada crónica titulado “El mundo no debe saber que el 40 % de la atención médica contra el cólera en Haití es cubana” (2), que fue emitido, además de por la citada Web TV (www.cubainformacion.tv), por el noticiario de la Televisión Cubana del día 2 de noviembre (3).

En la respuesta a los correos electrónicos de protesta, la Defensora del Espectador justifica dicho tratamiento informativo, que considera “se ajusta a la buena práctica periodística”, ya que “la enviada especial ofreció los datos de los que disponía en ese momento”. En concreto, afirma que “los únicos datos existentes eran los ofrecidos por MSF (Médicos sin Fronteras) que aseguraban estar soportando el 80% de la atención sanitaria”.

También desmiente que la omisión de la solidaridad médica cubana fuera intencionada, tal como se sentencia en el citado vídeo de Cubainformación. Según ha podido saber Cubainformación, la corresponsal Sagrario García Mascaraque ha dirigido, además, un correo electrónico al coordinador de la Brigada Médica Cubana en Haití, Lorenzo Somarriba, dando su versión de lo ocurrido. En el escrito de la Defensora del Espectador también se incluyen unas palabras de la citada enviada especial, que considera “excelente” el “trabajo que realizan los médicos cubanos, como pude comprobar personalmente sobre el terreno".

Asimismo, la Defensora del Espectador anuncia una amplia entrevista al citado Dr.Somarriba, jefe de la misión médica cubana en Haití, que al parecer sería incluida en el programa Informe Semanal de Televisión Española del sábado 11 de diciembre, así como en varios reportajes de la semana del 13 al 19 de diciembre, en la que, a través de su plataformas de televisión, radio y web, Radio Televisión Española llevará a cabo una campaña denominada "Concienciados con Haití".

(1) http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101125/muertos-haiti-podrian-ser-ya-2000-infectados-50000/941709.shtml

(2) http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=18215%3Ala-historia-se-repite-el-mundo-no-debe-saber-que-el-40-de-la-atencion-medica-contra-el-colera-en-haiti-es-cubana&catid=39&Itemid=86

(3) Noticiero de Cubavisión del 2 de noviembre de 2010. Ver minuto 12:53.

http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=10156&Itemid=120

Respuesta tipo de la Defensora del Espectador de TVE a correos de protesta

Gracias por dirigirse a la defensora con su observación sobre las crónicas que la enviada de TVE a Haití ofreció en las dos ediciones del Telediario del pasado 25 de noviembre. Remití su correo a la Dirección de los Servicios Informativos, así como a la periodista de la que solicité información sobre los datos que manejo.

Después de visionar las crónicas con detenimiento, buscar los datos a los que Usted alude en diferentes medios de comunicación internacionales y en el organismo de la ONU que coordina la ayuda en Haití desde el terremoto, y recibir de la enviada especial todas las informaciones de agencia -e incluso un escrito de Médicos Sin Fronteras-, debo decirle que en esos días los únicos datos existentes eran los ofrecidos por MSF que aseguraban estar soportando el 80% de la atención sanitaria contra el cólera en los 22 Centros que tenían instalados por todo el país. Por todo ello, considero que la crónica se ajusta a la buena práctica periodística y que la enviada especial ofreció los datos de los que disponía en ese momento según asegura en su escrito: "(...) Insisto, que en los días que se hizo el reportaje la información que ofrecí correspondía a las cifras manejadas por la propia misión de MSF. Reitero que no omití de forma intencionada el excelente trabajo que realizan los médicos cubanos como pude comprobar personalmente sobre el terreno"

Le aporto las explicaciones que he recibido de MSF España:

"Lo que se dijo en algunas declaraciones de Médicos Sin Fronteras a mediados de noviembre es que, en aquel momento, si se comparaba la cifra total de personas tratadas publicada por las autoridades haitianas con la cifra total de personas tratadas en los centros de MSF, se llegaba a cerca del 80%. Esta proporción, afortunadamente, ya no es válida hoy con la intervención de más actores. Si se comparan las últimas cifras publicadas por las autoridades haitianas el 30 de noviembre (77.208 casos), con la última cifra de personas tratadas por MSF (más de 41.000 personas), se llegaría a un porcentaje del 53%, lo que, evidentemente, sigue siendo una parte sustancial de la respuesta.

Aloïs Hug

(Médicos sin Fronteras / Médecins sans Frontières Barcelona)"

Una amplia cobertura

TVE ha realizado una amplia cobertura de la situación de Haití desde el terremoto de hace un año e informado adecuadamente de la crisis que por la epidemia de cólera vive actualmente el país. Le informo de que durante la semana del 13 al 19 de diciembre RTVE pone en marcha una campaña "Concienciados con Haití", en la que a través de todos sus canales de difusión (televisión, radio y página web) ofrecerá información sobre la situación del país. Para ello, la enviada especial, Sagrario García-Mascaraque ha realizado una amplia entrevista al Dr.Somarriba, que está al frente de la misión cubana y ha grabado en el CTC de Mirebalais. Este trabajo se emitirá en el programa Informe Semanal del próximo sábado, 11 de diciembre y en varios reportajes de la semana "Concienciados con Haití".

Reciba un cordial saludo.

Elena Sánchez Caballero

Etiquetes de comentaris:Llamamiento en defensa del ALBA y los procesos revolucionarios en América Latina

Desde el Congreso Bolivariano de los Pueblos hacemos un llamamiento a las organizaciones políticas y movimientos sociales de Nuestra América y el mundo a manifestarse en defensa del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), y los procesos revolucionarios de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, amenazados groseramente por el imperialismo estadounidense y las oligarquías latinoamericanas, reunidos en el seminario denominado “Peligro en los Andes”, que se realizó en el Capitolio estadounidense, espacio en el cual se analizó abiertamente cómo derrocar a los gobiernos revolucionarios y democráticos de la región, con la presencia de los agentes más conspicuos del injerencismo estadounidense y un rancio grupo de golpistas, terroristas y desestabilizadores, algunos prófugos de la justicia como el venezolano Guillermo Zuloaga.

La amenaza no es nueva, en estos años los pueblos derrotamos el intento de golpe de Estado de Venezuela en 2002, de Bolivia en 2008 y de Ecuador en 2010 y sufrimos el triunfo del golpismo en Honduras en el 2009.

Lo nuevo es la abierta coordinación de los sectores derechistas, que desde el propio Congreso de los Estados Unidos proclaman a viva voz la necesidad de acabar con nuestros procesos.

Fidel Castro, Evo Morales y Hugo Chávez ya se han pronunciado sobre la necesidad de repudiar enérgicamente esta provocación imperialista.

Los poderes del Estado venezolano firmaron el Manifiesto Antiimperialista en defensa de la Patria, en el que realizan un llamamiento al pueblo de Venezuela, a los pueblos del ALBA, de Nuestra América y el mundo.

Difundir el manifiesto

Desde el Congreso Bolivariano de los Pueblos, asumimos la responsabilidad de difundir el Manifiesto y convocar a acciones de divulgación, movilización, desplegando la solidaridad más amplia en la defensa de los pueblos, los gobiernos y los líderes del ALBA.

Nos sentimos convocados y representados por este Manifiesto:

“Frente a esta arremetida, nuestra estrategia seguirá siendo la unidad y el desarrollo de los proyectos grannacionales y de los demás acuerdos de integración entre los países de América Latina y del mundo, en abierta oposición al hegemonismo estadounidense. El pueblo de Venezuela, los pueblos del ALBA, los pueblos de nuestra América y del mundo, venceremos las pretensiones del imperialismo yanqui, que no intenta otra cosa que salir de sus crisis con más guerra y saqueo a los pueblos del mundo.”

“En estos tiempos del Bicentenario, ratificamos nuestro compromiso inclaudicable con la culminación de la preciada obra de la independencia, con la consolidación de la soberanía y con la construcción de la unidad entre nuestros pueblos, ante lo cual proclamamos que nuestra respuesta a la amenaza imperialista será: más unidad, más independencia y más integración.”

Presidentes Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Raúl Castro, camarada Fidel, cuenten con nosotros en esta hora crucial para la dignidad, soberanía y unidad de Nuestra América.

Congreso Bolivariano de los Pueblos hacia la Unión Bicentenaria de los Pueblos

Etiquetes de comentaris: ,El Consell de Ministres de Treball de la UE no admet l’ampliació de la baixa maternal


CCOO de Catalunya rebutja la postura del Consell de Ministres de Treball europeus de no acceptar l’ampliació de la baixa maternal de 14 a 20 setmanes en tota la Unió Europea, tal i com havia estat aprovat pel Parlament europeu, al·legant que aquesta mesura tindria un cost excessiu en l’actual context econòmic.


La negativa a ratificar una proposta sortida del Parlament, que és l’única institució europea elegida directament per la ciutadania, deixa de nou patent les mesures antidemocràtiques que, amb l’excusa de la crisi econòmica, ens volen imposar; cal recordar que aquesta proposta no és nova, ja portava anys intentant tirar endavant. A més, els costos econòmics que comportaria es contrarresten amb guanys en la salut dels nadons, que rebrien una millor atenció (els dèficits d’atenció també tenen cost econòmic).


CCOO també vol posar en primer pla les contradiccions del govern espanyol que, després de fomentar lleis a favor de les dones, en molt poc temps congela el permís paternal i ara es nega a implementar la baixa maternal.


Per a més informació:Rosa Bofill, secretària de la Dona de CCOO de Catalunya. Tel. 699 986 869
Carme Catalán, responsable d’Acció i desenvolupament de polítiques de dones de CCOO de Catalunya. Tel. 616 938 162

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 9 de desembre de 2010

Etiquetes de comentaris:Un terrorista anticastrista presenta sus memoria en Miami

Los años que he vivido, el libro del terrorista Orlando Bosch fue presentado el pasado jueves, 9 de diciembre, en el Koubek Center de Miami, con celebración y brindis incluido.
La nota promocional asegura que “a las 8 de la noche comenzará la ‘actividad’ (el brindis). A las 9 el autor firmará ejemplares. El público en general está invitado. Estacionamiento gratis”.

M. H. LAGARDE
(Cambios en Cuba)

Orlando Bosch, convicto por terrorismo y uno de los autores de la voladura de un avión civil cubano frente a las costas de Barbados que costó la vida a 73 personas, goza de la protección de las autoridades norteamericanas y del homenaje de ciertos sectores de la comunidad de Miami, que lo glorifican como un héroe.

El 12 de octubre de 2010, el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos (ICCAS) de la Universidad de Miami, le rindió honores a Bosch y lo presentó como un “modelo para la comunidad”, lo cual generó una reacción airada de académicos y graduados de ese centro docente.

La carta enviada por los académicos a la presidenta de la Universidad de Miami, Donna Shalala, recuerda que:

Orlando Bosch ha sido arrestado, enjuiciado y sentenciado por innumerables actos terroristas en Venezuela, Estados Unidos y otros países. En 1968, fue condenado a 10 años de privación de libertad por el atentado a un buque polaco que se encontraba anclado en uno de los muelles de Miami.

Posteriormente cumplió 10 años de cárcel en Venezuela por el derribo de un avión cubano el 6 de octubre de 1976, sabotaje en el que perdieron la vida las 73 personas a bordo. El fiscal general de Estados Unidos Dick Thornburgh lo calificó como “terrorista sin arrepentimiento” ["unrepentant terrorist"], y el fiscal general asociado Joe D. Whitley se refirió a él como una “amenaza a la seguridad nacional” ["a threat to National Security"] (Exclusion Proceeding for Orlando Busch Ávila). Ambos fiscales se desempeñaron en sus funciones durante la administración de George H. W. Bush.

Documentos de la CIA y del FBI recientemente desclasificados informan que en 1979 Bosch comentó sobre la voladura del avión de Cubana: “Hay momentos en que no se puede evitar hacer daño a gente inocente”. Un cable del FBI con fecha del 14 de octubre de 1976 refleja las palabras de Luis Posada Carriles -- “compañero de lucha” de Bosch--, quien dijo que “Orlando sabía todos los detalles” del avión derribado.

El avión de Cubana de Aviación fue derribado el 6 de octubre de 1976.

Etiquetes de comentaris:Chico Mendes, encara

MIQUEL ÀNGEL SÒRIAUn article recent sobre com s’hauria mantingut el descens de la taxa de deforestació de l’Amazònia –un 59% des del 2001--, actua com una guspira que em fa rescatar un llibre: Senderos de libertad, de Javier Moro. I aquesta concatenació causa/efecte no és pas ociosa (aleatòria). Hi ha un motiu: constatar com l’acció de govern de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva començava a evitar el que havia estat una constant: la desaparició d’enormes zones de selva a mans dels fazendeiros (terratinents) brasilers, posant en perill d’extinció els mitjans de vida de poblacions indígenes i  dels treballadors en l’extracció del cautxú (seringueiros).

I la relació encara és més evident quan ens adonem que el dia 22 de desembre s’acompleixen 22 anys de l’assassinat de Chico Mendes.

Per tant, és una bona ocasió dper rellegir l’extraordinari llibre de Javier Moro mentre escolto les veus de Manà interpretar Cuando los ángeles lloran.

A los esclavos blancos de la selva sólo les faltaba un líder capaz de canalizar sus ansias de justicia.
Ese líder nacería un año más tarde, en un ambiente de sorda violencia que nunca más cesaría  en las selvas de Acre: Chico Mendes”.

I aquesta violència, que només es produeix en un sentit –amb alguna petita excepció-
[“Si con el asesinato de Wilson Pinheiro (líder dels treballadors del cautxú abans de Mendes) la justicia no se puso en marcha, ahora (amb l’execució del seu assassí) sus ruedas giraron con una celeridad impresionante. La represión fue feroz”.] aquesta violència deia, té un contrapunt en la música de Manà:

Él murió a sangre fría.
Lo sabía Collor de Melo y también la policía”.

Collor de Melo era el president del Brasil en el moment en el que la justícia posava a la presó els autors materials de l’assassinat de Chico Mendes (els Alves) i de la posterior fuita i desaparició d’aquests. Però, com sempre, els veritables responsables de la mort, els terratinents de la Unió Democràtica Ruralista d’Acre, van seguir caminant pels mateixos carrers i ocupant i devastant extenses zones de la selva.

El ressò de la mort de Chico Mendes queda perfectament recollit en l’expressió furiosa del vell Sebastião, patriarca dels Alves: “¡Ni siquiera cuando murió Jesucristo se hizo tanta publicidad!”.

León Gieco, a La memoria; Marianne, a Enciendo una vela; Paul Mc Cartney, dedicant-li How many People o Luis Gonzaga, a Xote Ecológico, l’esmenten. Al periòdic xilè Diario Uno, cada setmana hi ha una vinyeta i una caricatura de Chico Mendes en què el personatge reflexiona sobre la vida política i social de forma sarcàstica.

Luis Sepúlveda, a Un viejo que leía novelas de amor, escriu en una Nota de l’Autor: “... Esta novela ya nunca llegará a tus manos,Chico Mendes, querido amigo de pocas palabras y muchas acciones, pero el Premio Tigre Juan es también tuyo, y de todos los que continuarán tu camino, nuestro camino colectivo en defensa de éste el único mundo que tenemos”.

Javier Moro, el 1992, no era gens optimista i acabava: “ También continúa la violencia contra los líderes rurales; asesinatos de sindicalistas, abogados laboralistas, misioneros y ecologistas siguen estando a la orden del día. A pesar de haberse conseguido un cierto equilibrio en la balanza de fuerzas en la Amazonia, a pesar de que Chico Mendes murió para sacudir la conciencia del planeta sobre lo que estaba ocurriendo, los viejos demonios siguen agazapados en las cuatro esquinas de la selva. Del mundo entero depende que no acaben con lo último del edén”.

L’arribada de Lula al poder, reflectida en la notícia del començament, sembla obrir un forat a l’esperança.

Etiquetes de comentaris: , , ,Castells aposta per un “ampli moviment regeneracionista”


Castells amb Carod-Rovira

SÍRIUS
Barcelona

El conseller en funcions d'Economia, Antoni Castells, considera que el PSC “corre perill de convertir-se en un partit marginal. Després de dies de gestos significatius d'oposició al rumb que emprenia el PSC de José Montilla, ha dit clarament que el PSC s'ha de reconstruir, que li cal un canvi de rumb radical i que, d'entrada, “ha de ser autònom i independent del PSOE”. Castells, ha dit que aquesta feina s'ha de fer des de dins del PSC i no sota unes noves sigles o un nou partit, i que: “hi ha molta gent dins del partit que pensa igual i que no es conforma amb el PSC actual”. Y va citar alguns noms com Marina Geli, Montserrat Tura, Àngel Ros o Ernest Maragall.

Castells aprofità l'acte de presentació del llibre de Josep Ramoneda Contra la indiferència, al Cercle d'Economia, per donar públicament les primeres pistes sobre el seu nou projecte polític. Castells va dir que Catalunya necessita “un ampli moviment de reformisme radical, regeneracionista, que ajudi a recuperar la confiança dels ciutadans en la política” i va advertir que Catalunya viu “un gravíssim procés de degradació de la vida pública que no s'arregla amb un canvi de president”'.

“Calen persones amb coratge que estiguin disposades a assolir majories per endegar les reformes necessàries”, va remarcar. Castells, això sí, va evitar parlar de Josep Lluís Carod-Rovira, amb qui podria estar treballant per confeccionar el nou projecte, i va demanar un vot de confiança per al futur president de la Generalitat, Artur Mas. “Es mereix un marge de confiança”, va dir, però advertint d''un problema de fons, de manca de líders i de regeneració política”.

L'Espanya fallida

Castells ha considerat que Espanya “és un 'estat-nació fallit” perquè el poder polític de Madrid no és prou fort per imposar-se amb força a la perifèria de l'estat i “ni Catalunya ni el País Basc no són prou forts per independitzar-se”. Va lamentar que el poder econòmic s'hagi globalitzat mentre el poder polític s'exerceix localment. “Els mercats i les agències de qualificació continuen exercint molta influència amb arrogància, sense contrapès de l'acció política”.

Sense escó al Parlament i allunyats de les direccions dels seus partits, PSC i ERC, els dos polítics plantegen la necessitat d'articular un nou espai de català de centre-esquerra socialdemòcrata que pugui plantar cara CiU. L'encara vicepresident del Govern veu com a model l'Entesa Catalana de Progrés, la coalició del tripartit al Senat.

Apartats de la primera línia política, Castells i Carod-Rovira estarien maniobrant al marge de les seves respectives formacions, el PSC i ERC, amb l'objectiu de fer un diagnòstic sobre el futur que ha de seguir l'esquerra catalana per plantar cara a la nova hegemonia de CiU. Carod, vicepresident del Govern en funcions, no ha participat en cap acte de campanya de Puigcercós, que el va excloure de la candidatura amb l'argument que volia promoure una renovació de cares. Castells, conseller d'Economia en funcions, tampoc va formar part de la candidatura socialista, però en aquest cas va ser ell qui se'n va apartar.

Coincidència d’objectius

Segons informen diversos mitjans, la coincidència d'objectius entre Carod i Castells podria provocar un acostament entre alguns sectors d'ERC i l'ala més catalanista del PSC, tot i que això no hauria de passar necessàriament per articular un nou projecte polític. Ambdós polítics, que han jugat un paper clau en els darrers anys, s'han desmarcat molt de la direcció de les seves formacions. L'allunyament de Carod amb la cúpula que encapçala Puigcercós és evident i Castells no s'ha cansat de reclamar gestos de fermesa del PSC davant el PSOE, allunyant-se molt dels plantejaments de José Montilla.

Tant Carod com Castells coincideixen que seria necessari articular un espai de centreesquerra socialdemòcrata, amb alguns tints liberals i un fort component nacional per plantar cara CiU. La idea seria que la federació nacionalista no fos l'única veu que s'identifica amb Catalunya a Madrid i, en aquest sentit, consideren que un dels problemes del Tripartit ha estat que no ha tingut veu pròpia a la capital de l'Estat, sinó que s'ha dividit en tres opinions discordants. Carod apostaria per copiar el model de l'Entesa Catalana de Progrés, la coalició de PSC, ERC i ICV-EUiA al Senat que permet, entre d'altres coses, que els socialistes catalans s'atreveixin a votar a la cambra alta en contra del PSOE.

Etiquetes de comentaris:Por qué Wikileaks es bueno para la democracia


Bill Quigley"La información es la moneda de la democracia"


Thomas Jefferson

Por qué Wikileaks es bueno para la democracia


BILL QUIGLEY
(ATTAC)

Desde el 11-S, el gobierno estadounidense, ya fuese con el presidente Bush o con Obama, ha dicho una y otra vez al público estadounidense que sus "secretos de Estado" no deben ser compartidos con los ciudadanos. El candidato Obama prometió reducir los secretos de Estado, pero el presidente Obama continuó con la tradición de Bush. Los tribunales, el Congreso y los aliados internacionales de EE.UU. se han plegado a la escalada secretista del ejecutivo estadounidense.Etiquetando decenas de millones como documentos secretos, el Gobierno de EEUU ha creado un enorme vacío informativo. Pero la información es el alma de la democracia. La información sobre los gobiernos contribuye a una democracia saludable. La transparencia y la rendición de cuentas de los cargos públicos son dos elementos esenciales de un buen gobierno. Igualmente, "una falta de transparencia gubernamental y de rendición de cuentas socava la democracia y da alas al cinismo y a la desconfianza", según declara el informe Harris de 2008 encargado por la Association of Government Accountants.En ese vacío informativo se adentró el soldado raso Bradley Manning, quien, según Associated Press, fue capaz de derrotar a "los sistemas de seguridad del Pentágono no usando más que un CD de Lady Gaga y un lápiz de memoria". Manning presuntamente envió la información a Wikileaks, una organización sin ánimo de lucro especializada en la publicación de información filtrada. Wikileaks, a su vez, compartió estos documentos con otros medios de comunicación de todo el mundo, incluyendo el New York Times, y publicó la mayor parte en su página web.La libertad de expresión
A pesar de las investigaciones criminales puestas en marcha por Estados Unidos y otros gobiernos, no es claro que organizaciones como Wikileaks puedan ser perseguidas en ese país si nos atenemos a la Primera Enmienda. Recuérdese que, según ésta, el "Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de dichas actividades; o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para solicitar al Gobierno la reparación de agravios."Algunos políticos, rojos de furia, denuncian que esta filtración equivale a terrorismo y que pone en riesgo la vida de personas inocentes. Muchos de estos mismos políticos no obstante autorizaron el equivalente del bombardeo de saturación de Bagdad y de otras ciudades iraquíes, el sacrificio de miles de vidas de soldados y civiles así como los ataques de aviones no tripulados en áreas civiles de Afganistán, Pakistán y Yemen. Su rabia hacia un documento descargado, del que desconocemos aún su verdadero alcance, es, como poco, sospechosa.Todo el mundo, incluyendo a Wikileaks y los medios de comunicación que están dando a conocer los documentos filtrados, espera que ninguna vida se pierda por la publicación. Y hasta donde sabemos, ése parece ser justamente el caso: los periódicos del grupo McClatchey informaron el 28 de noviembre que oficiales estadounidenses habían reconocido que hasta la fecha no tenían ninguna prueba de que "la [anterior] publicación de documentos condujese a la muerte de alguien."Estados Unidos ha estado marchando en la dirección equivocada durante años, clasificando millones de documentos como secretos. Wikileaks y el resto de medios de comunicación que informan de estos llamados secretos avergonzará a mucha gente, sí. Wikileaks y el resto de medios de comunicación harán que muchos líderes se sientan incómodos, sí. Pero la vergüenza y la incomodidad son un pequeño precio a pagar si queremos una democracia más saludable.Wikileaks tiene el potencial para robustecer la transparencia y la rendición de cuentas en EEUU. Y eso es bueno para la democracia.(Bill Quigley es el director de Centro para los Derechos Constitucionales y profesor de derecho en la Universidad de Loyola de Nueva Orleans)Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero
Etiquetes de comentaris: ,O mandamos a los banqueros a la cárcel o la economía no se recuperará

JOSEPH STIGLITZ
(ATTAC)

Como no se han cansado de repetir el economista James Galbraith y el economista y penalista William Black, no podemos resolver la crisis económica a menos que metamos en la cárcel a los delincuentes que han cometido actos fraudulentos. Y el ganador del premio Nobel de economía George Akerlof ha demostrado que la negligencia en punto a castigar a los delincuentes de guante blanco, y a fortiori, el rescatarlos, crea incentivos para que se cometan más delitos económicos y se proceda a una ulterior destrucción de la economía en el futuro. El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz acaba de expresar la misma idea a Yahoo's Daily Finance:

Es un asunto realmente importante y nuestra sociedad debe comprender cabalmente. Se supone que el sistema jurídico es la codificación de nuestras normas y de nuestras creencias, de lo que tenemos que hacer para que nuestro sistema funcione. Si se percibe un carácter explotador en nuestro sistema jurídico, entonces la confianza en todo nuestro sistema comienza a erosionarse. Y ese es realmente el problema que tenemos ahora.

Una muchedumbre de prácticas predatorias están en vías de continuar como si nada en los créditos para la compra de automóviles. ¿Por qué están bien los malos préstamos en el sector automovilístico y no en el mercado hipotecario? ¿Hay alguna razón de principio? Todos sabemos la respuesta: no. No hay razones de principio, hay razones de dinero. Son las contribuciones a las campañas electorales, el cabildeo, las puertas giratorias entre la política y los negocios, todas esas cosas.

El sistema está ahora mismo diseñado para estimular ese tipo de prácticas, aun a pesar de las multas [en referencia al antiguo ejecutivo de Countrywide, Angelo Mozillo, que acaba de pagar 10 millones de dólares de multa, una ínfima parte de lo que ganó fraudulentamente, porque ganó centenares de millones de dólares].

Control y rendición de cuentas

Conozco a mucha gente que dice: es un escándalo que tuviéramos más supervisión, control y rendición de cuentas en los 80, cuando se dio la crisis de las cajas de crédito y ahorro, que ahora. Sí, les multamos, ¿y cuál es la gran lección que se saca de eso? Compórtate mal, y el Gobierno te quitará un 5% o un 10% de los beneficios malhabidos, que estarás muy tranquilo en casita con varios centenares de millones de dólares que aún te quedarán luego de pagar unas multas que parecen enormes, pero que son en realidad muy pequeñas en relación con la cantidad de dinero que has conseguido embolsarte.

El sistema está configurado de tal modo, que aun si te pillan, el castigo es sólo una ínfima parte de lo que te llevas a casita. La multa es sólo un coste más del negocio. Es como una multa de estacionamiento. A veces decides estacionar mal sabiendo que te caerá una multa, porque empezar a dar vueltas en busca de estacionamiento lleva mucho tiempo.

Yo creo que deberíamos hacer lo que hicimos en los 80 con la crisis de las cajas de crédito y ahorro, y meter en la cárcel a un buen número de estos tipos. Lo creo absolutamente. No son sólo delitos de guante blanco o pequeños incidentes. Hay víctimas reales. Ese es el asunto. Hubo víctimas en el mundo entero.

Los tipos que nos metieron en el lío

¿O es que confiamos en que estos tipos que nos metieron en el lío actual han cambiado realmente de actitud? Todo lo contrario. He oído alguno discursos que decían: "En realidad, no se hizo nada realmente mal. No hicimos las cosas demasiado bien. Pero nuestra comprensión de estos asuntos es bastante razonable". Si de verdad piensan eso, estamos en un lío verdaderamente tremendo.

[En la disuasión del delito] hay distintos aspectos. Los economistas se centran por entero en la idea de los incentivos. A veces, la gente tiene incentivos para comportarse mal, porque pueden ganar más dinero si estafan o se meten en actividades fraudulentas. Si queremos que nuestro sistema económico funcione, tenemos que asegurarnos de que lo que ganan cuando defraudan quede anulado por el sistema de castigos y multas.

Por eso, pongamos por caso, en nuestra legislación anti-oligopólica a menudo no detenemos a la gente cuando se comporta mal, sino cuando lo hace y podemos decir que hay daños constatables. Entonces pagan tres veces el daño que han causado. Es una forma muy radical de disuasión. Desgraciadamente, lo que estamos haciendo ahora en el caso de estos delitos financieros recientes son multas por fracciones --¡fracciones!— del daño directo causado, y una fracción aún más pequeña del daño social total. Es decir: el sector financiero llevó realmente al desplome de la economía global, y si incluyes todos los daños colaterales, estamos hablando ya realmente de billones de dólares.

Pero se puede hablar en un sentido aún más amplio de daño colateral y al que no se le ha prestado atención. Y es la confianza en nuestro sistema jurídico, en el imperio de la ley y el Estado de Derecho, en nuestro sistema de justicia. Cuando se hace el Juramento de Lealtad [constitucional en EEUU], se dice "justicia para todos". Pues bien; la gente no está segura de que tengamos justicia para todos. Algunos son detenidos por algún delito menor de droga, y dan con sus huesos en la cárcel por mucho tiempo; pero cuando se trata de esos llamados delitos de guante blanco, que no dejan de tener víctimas, casi ninguno de los gachós que los perpetran acaba entre rejas.

El sistema jurídico ha descarrilado

Se me permitirá otro ejemplo que ilustra hasta qué punto nuestro sistema jurídico ha descarrilado, contribuyendo a la crisis financiera.

En 2005 aprobamos una reforma del proceso de quiebra. Fue una reforma pretendida por los bancos. Estaba concebida para permitir legalmente el préstamo –el mal préstamo— a gentes que no entendían de qué iba el asunto, y básicamente destinada a estrangularlas. A expoliarlas. Y podríamos haberla llamado con justicia "la nueva ley de servidumbre permanente". Porque es lo que en realidad era.
Se me permitirá que cuente brevemente lo mala que era. No creo que los norteamericanos entiendan hasta qué punto era mala. Hace realmente muy difícil que las personas puedan librarse de la deuda. El principio básico en EEUU del pasado era que la gente tenía derecho a comenzar bien. La gente comete errores. Especialmente cuando son presa de expolio. Y entonces tienes derecho a volver a empezar bien. Borrón y cuenta nueva. Paga lo que puedas y vuelve a empezar. Ahora, si lo haces una y otra vez, entonces es distinto. Pero al menos, cuando andan sueltos estos prestamistas predadores, deberías conservar el derecho a volver a empezar sin cargas.

Pero los bancos dicen: "No, no y no; no puedes librarte de la deuda", o no puedes librarte de ella tan fácilmente.

Eso es servidumbre permanente. Y criticamos a otros países por permitir ese tipo de servidumbre duradera, trabajo esclavo. Pero en Norteamérica lo hemos instituido en 2005 sin apenas debate público sobre las consecuencias. Lo que hizo esa ley fue animar a los bancos a realizar préstamos todavía peores.

Los bancos no aceptan la realidad

Los bancos pretenden que creamos que no hicieron malos préstamos. Se niegan a aceptar la realidad. Es un hecho que alteraron los criterios contables, de modo que los préstamos dañados por la incapacidad de los prestatarios para devolver lo que deben se contabilizan igual que las hipotecas que
se pagan a buen ritmo y sin mora.

De modo que toda la estrategia de los bancos ha consistido en esconder las pérdidas, seguir enredando y conseguir que el Gobierno mantenga los tipos de interés realmente bajos.

Resultado: si toleramos esa estrategia, tendrá que pasar mucho tiempo antes de que la economía se recupere.

(Joseph Stiglitz fue premio Nobel de Economía en 2001. Traducción de Mínima Estrella)

Etiquetes de comentaris: ,La Federació d’Ensenyament de CCOO valora positivament l’avaluació dels sistemes educatius aportats per l’informe PISA


Aquest informe aporta informació seriosa sobre les competències dels joves que el curs passat tenien 15 anys en matèria de comprensió lectora, aplicació matemàtica i científica, i posa en relació aquests resultats amb diversos factors del context i dels sistemes educatius.


CCOO considera que, tot i la importància de les dades aportades i del valor de la sèrie de diverses onades, l’informe PISA no avalua la totalitat del sistema educatiu, ni la totalitat dels objectius escolars, per la qual cosa adverteix que se n’ha de fer una lectura acotada i dirigida a extreure’n conclusions que permetin millorar. Així mateix, expressem el nostre desig que les avaluacions internacionals abordin progressivament més dades, que permetin obtenir lectures més completes d’un fenomen tan complex com l’educació.


CCOO valora la millora dels resultats obtinguts a Catalunya com un esforç del conjunt del sistema i la societat catalana. Considerem que les puntuacions obtingudes són estimables en relació a avaluacions anteriors, tot i que és necessari aspirar a nivells més alts per al conjunt de la població.


Això no ens ha de fer perdre de vista que el problema principal de l’educació espanyola respecte dels barems internacionals es troba en l’abandonament escolar prematur i en el baix nombre de persones titulades en ensenyaments secundaris postobligatoris. Les autoritats educatives haurien d’utilitzar la informació aportada per millorar la permanència d’aquests alumnes de 15 anys en el sistema educatiu.


Tampoc no podem oblidar que l’alumnat avaluat, nascut el 1994 i avaluat el 2009, ha tingut una vida escolar amb recursos creixents i amb natalitat decreixent, amb les millors ràtios que Catalunya ha conegut, i en un context de creixement econòmic i millora social. Les avaluacions de la conselleria de 6è de primària del curs passat no ens permeten ser optimistes respecte al futur si continuen les retallades en les plantilles i els increments de ràtio a les aules catalanes, i un context de crisi econòmica i un increment de la pobresa.


CCOO considera que la societat catalana ha de ser generosa amb l’educació. Una lectura detallada i rigorosa de les dades, que fugi de sensacionalismes pot ajudar a trobar estratègies intel·ligents per invertir de manera eficient en educació. Les valoracions sensacionalistes i partidistes de l’informe només tenen com a resultat la pèrdua de l’autoestima del sistema i la confiança de la societat, coses que no ajuden gens a crear les complicitats i els esforços compartits que es necessiten per millorar l’educació a Catalunya.


CCOO es compromet a realitzar un estudi profund de les dades, per identificar els factors que incideixen positivament i negativament en l’educació del país i oferir propostes que ens permetin avançar.


Encarna Escribano, secretària de Premsa de la


Federació d’Ensenyament de CCOO de CatalunyaEtiquetes de comentaris:¿Quién hará la revolución? La base social de la izquierda y las clases socialesALBERTO GARZÓN ESPINOSA
(Consejo Científico de ATTAC España)

Toda transformación de la sociedad debe estar respaldada por una base social suficientemente sólida y amplia que apoye y promueva los cambios que se realizan. Y da la sensación de que es en la búsqueda y mantenimiento de esta base social en lo que la izquierda más se ha equivocado en los últimos años, algo que se deduce fácilmente al ver la profunda desorientación en general de la izquierda alternativa actual. La izquierda como ideología llamaba a la revolución pero se mostraba dubitativa al precisar quién tenía que hacerla. ¿Los trabajadores de las industrias? ¿los agricultores? ¿los estudiantes, como en el mayo del 68? ¿los movimientos de movimientos? ¿la multitud? ¿los ecologistas? ¿las feministas? ¿los controladores?

Lamentablemente me temo que todavía seguimos en las mismas. Pero el hecho es incontestable: necesitamos encontrar nuestra base social, es decir, el sujeto histórico que transforme el actual sistema económico y construya una sociedad diferente. Suele haber acuerdo en que esa base social, por lo pronto, debe tener unas condiciones objetivas compartidas, una amplia cohesión y un grado de intervención suficiente (Tablas, 2007).

Ahora bien, la sociedad se ha estructurado de formas muy distintas a lo largo de la historia. En términos clásicos se suele decir que la estructura de clases se modifica en relación al cambio en las relaciones de producción o, lo que viene a ser lo mismo, que la tecnología y los cambios políticos modifican la forma en que se relacionan  las personas como colectivos. Bajo el feudalismo la sociedad se organizaba de forma distinta a como lo hacía el capitalismo del siglo XIX o a como lo hace el capitalismo actual. La estructura social de la Rusia zarista no es en absoluto la misma que la estructura social de la Rusia actual o de la Francia de las guillotinas.
Por eso tenemos la obligación de comprender cómo funciona, se estructura y se reproduce el capitalismo actual. Sería impensable esperar que los mineros hicieran hoy la revolución en España, si bien esa hipótesis no era tan improbable en la España de los años treinta. El debate sobre quién debe hacer la revolución sigue abierto.

Una perspectiva de clase y economicista

Yo tengo una perspectiva de clase y, en concreto, pienso en los colectivos en relación a su posición en el sistema económico. Lo hago así porque entiendo que nuestra supervivencia y condición de vida como seres humanos depende, en última instancia, de los ingresos que se reciben en el marco del sistema económico capitalista. Todos ocupamos un lugar en este sistema, y éste tiene su núcleo en el proceso de acumulación (que determina la capacidad del sistema para reproducirse en el tiempo). Por eso en un alto nivel de abstracción se habla del conflicto capital-trabajo, y por ende la sociedad se divide teóricamente en capitalistas y trabajadores.

Sabido es que esto es pura abstracción y que en la realidad material, cuando descendemos a lo concreto, encontramos que este esquema se difumina. No existe la clase capitalista o la clase trabajadora como tal, homogénea y organizada. Los trabajadores, como los capitalistas, se encuentran divididos en intereses y funciones. Mientras los trabajadores de las fábricas de principios del siglo pasado solían mantener un sentimiento de comunidad e identidad compartido, hoy los rasgos comunes entre los trabajadores (de hostelería y de banca, por ejemplo) son mucho menores. Los trabajadores, o la clase trabajadora como un abstracto, se encuentran mucho más fragmentados.

Pero lo mismo le ocurre a los capitalistas. Los intereses de los capitalistas productivos y los capitalistas financieros son muy diferentes, especialmente en las últimas décadas. Recordemos que el capitalista financiero (definido como aquel que presta dinero al capitalista productivo para que éste pueda invertir en actividades de la llamada economía real) viene a compartir parte de la ganancia del capitalista productivo. Es una punción sobre su ganancia; hay una relación contradictoria entre ambos tipos de capitalistas. Por ejemplo, mientras al capitalista financiero le interesa necesariamente un mercado global, liberalizado completamente, al capitalista productivo puede no venirle nada bien esa medida (por la presión a la que se ve sometido por la competencia mundial). De la misma forma, los grandes capitalistas se distinguen perfectamente de los pequeños y medianos capitalistas, algo que puede comprobarse en su forma de organizarse (en España existe la patronal de las grandes empresas -CEOE- y la patronal de las pequeñas y medianas empresas -CEPYME-) y en las demandas que realizan.

Influir en las decisiones políticas

En definitiva, nos encontramos con una sociedad en la que las clases sociales luchan entre sí (ver un ejemplo de categorización actual de las clases sociales), para lo cual se organizan en torno a intereses comunes, tratando de influir en las decisiones políticas que configurarán el espacio económico en el que operan. En el caso de los capitalistas buscando su supervivencia en tanto que capitalistas y en el caso de los trabajadores intentando mantener y promover mejores formas de vivir (1).
A muchos puede parecerles esta teoría trasnochada. Desde luego, no es nueva. No obstante es profundamente actual. Lo vemos día a día cuando los empresarios españoles se reúnen con Zapatero, viendo cómo todas las clases capitalistas se organizan y montan think tanks para influir en la sociedad, viendo cómo los grupos de interés presionan en la Unión Europea o comprobando que, por encima de cualquier otro aspecto identitario (etnia, nacionalidad o género) los capitalistas financieros pactan, se refuerzan entre ellos y conforman una verdadera élite social.
No ocurre lo mismo, sin embargo, con el colectivo de los trabajadores. La organización es cada vez menor, y el sentimiento de identidad es muy reducido. A los conflictos intra-clase propios del funcionamiento del capitalismo (es decir, que por la propia lógica del capitalismo siempre habrá trabajadores enfrentados en intereses), y a la fragmentación que ha llevado el desarrollo de las tecnologías, se le une un acoso y derribo estrictamente político. La ideología del individualismo ha triunfado gracias a su promoción en los medios de comunicación y otros canales de propaganda, destruyendo toda sensación acerca de la existencia de rasgos comunes entre los trabajadores. Dividieron y vencieron.

Conciencia de clase

Eso es porque no es lo mismo la situación objetiva que la conciencia de clase, aunque muchos confundan ambos conceptos. Muchos trabajadores, a diferencia de los capitalistas, no son conscientes del lugar que ocupan en el sistema económico. Han aceptado la ideología dominante que propugna que la sociedad se organiza hoy de la mejor manera posible, estructurada de forma horizontal (sin conflicto capital-trabajo) y que aquí lo que vale es el sálvese quién pueda.
Que los obreros voten a la derecha a pesar de que, atendiendo a los datos históricos y los propios programas, eso les perjudique se debe a su falta de conciencia de clase. En su conciencia sentirse trabajador ha perdido su sentido combativo y de comunidad, y se reduce al significado político de simple consumidor de productos. La preocupación se ha desplazado desde el ámbito comunitario hacia el ámbito individual. El neoliberalismo no sólo es un proyecto económico sino también civilizatorio.

Mientras la burbuja neoliberal ha durado, y a pesar de que las condiciones objetivas se han deteriorado profundamente (la desigualdad, por ejemplo, ha crecido tanto en su forma funcional como en su forma individual) este esquema se ha fortalecido. El centro comercial se convertía, como decía Baudrillard (1974) en un sentido parecido, en el reflejo de una sociedad en la que todos los individuos se encuentran ante sus iguales y sólo divididos por su diferente capacidad para comprar.

En un sentido económico es relativamente fácil de explicar. Tras la segunda guerra mundial devino la sociedad de consumo porque el capitalismo se encontraba ante un ciclo alcista derivado de la propia actividad económica que conllevaba reconstruir las diferentes economías del mundo. Los avances de productividad (debidos a la tecnología) se repartían entre salarios y beneficios empresariales en el contexto del llamado compromiso keynesiano. La sensación es de que todos ganaban. Un mundo casi perfecto donde sólo había que reparar algunas ineficiencias de los mercados a través de la intervención estatal.

Con la crisis estructural de los años ochenta el capitalismo entra en una nueva fase en la que se rompe ese compromiso y en el que los beneficios logran despegarse de los salarios y salir más que victoriosos. Pero es entonces donde entra el endeudamiento, para salvar la distancia que separaba los deseos de mantener un ritmo de vida consumista y la realidad de unos salarios en retroceso. El consumo espoleó el crecimiento económico gracias a las burbujas de activos, y el endeudamiento mantuvo la ilusión de que vivíamos en un mundo donde, de nuevo, todos eran ganadores.
La crisis, sin embargo, ha revelado que como en toda la historia de la sociedad humana sigue habiendo ganadores y perdedores. Y la percepción de los trabajadores afortunadamente está cambiando.

La crisis revela la realidad subyacente

Como hemos podido analizar, la crisis ha puesto de nuevo a todos en su sitio. Se han revelado los intereses contrapuestos entre las clases sociales y, lo más importante, se ha recuperado la percepción de que el Estado es una herramienta que utilizan las clases sociales para llevar a cabo sus decisiones. Es el espacio de lucha, la arena de combate.
Hasta ahora los trabajadores pensaban que el Estado miraba por todos, porque aquellos sin conciencia de clase entendían a la sociedad como una unidad, pero ahora eso es imposible. La rabia crece y se dirige hacia los sectores que salen beneficiados de la crisis y, muy especialmente, a los capitalistas financieros (la banca). Es imposible ya negar que el Estado juega un papel decisivo para determinar quién gana las luchas entre clases sociales.

Sin embargo, existe el riesgo de que esta rabia no sea adecuadamente canalizada (de acuerdo a propósitos progresistas) y que se culpabilice a los diferentes gobiernos concretos de esa toma de decisiones. Eso es probablemente lo que está pasando actualmente, cuando los trabajadores parecen apoyar masivamente a la oposición de derechas en protesta por políticas de marcado carácter derechista y únicamente porque esa oposición dice ser -pero no demostrar- distinta.

La necesidad de la izquierda por transmitir sus ideas

En un comentario del otro día, Carlos apuntaba que el público objetivo de nuestros artículos y actividades deberían ser aquellas personas “que viven profundos procesos de insatisfacción que tienen una relación directa con el propio funcionamiento del sistema capitalista pero no llegan a identificar correctamente el causante de muchas de esas insatisfacciones”. Estoy completamente de acuerdo con él y eso es, por cierto, en la medida de mis limitadas capacidades y posibilidades, lo que procuro hacer personalmente.

Se trata de poner sobre la mesa el funcionamiento real del capitalismo actual, revelando los durísimos conflictos de clase que existen y explicando a todo aquel que esté dispuesto a escuchar que el problema no son las políticas concretas sino, más generalmente, el propio sistema económico. Creo necesario dejar de hablar de tópicos y pasar a poner ejemplos concretos que lleven a los trabajadores a tomar conciencia de los rasgos en común que tienen con sus semejantes. Las condiciones de las hipotecas y su propia lógica, los salarios y su evolución, la pérdida de calidad de los servicios públicos, el incremento de la desigualdad, la precariedad laboral, el deterioro del sistema de pensiones, etc. son en realidad fenómenos producto del funcionamiento del capitalismo, conllevan ganadores y perdedores y pueden ser explicados en términos económicos de forma relativamente sencilla.

La izquierda tiene recursos sobrados para cumplir esta función. Tiene expertos, en muchísimos ámbitos, de los que todos podemos aprender. Pero hace falta voluntad para hacerlo. Hoy en día no podemos negar la extraordinaria labor que autores como Vicenç Navarro y Juan Torres, así como la asociación ATTAC en su conjunto, están haciendo en este sentido apuntado. Pero siguen siendo pocos e insuficientemente organizados, por no hablar de la reducida capacidad económica existente.

Es hora de que los sindicatos -muchos de los cuales todavía hoy tienen en sus equipos a economistas liberales- y los partidos políticos de izquierda se mentalicen de que es necesario hacer todo esto de forma conjunta y con una mejor organización. Y, sobre todo, tienen que apuntar mejor a sus bases sociales. Deben dirigirse a un público aún no convencido, porque el objetivo no ha cambiado en tantos años: hay que encontrar esa base que necesita la izquierda para transformar esta sociedad.

Notas:
(1): Nótese, por ejemplo, que los sindicatos de clase son aquellos que luchan por los intereses de los trabajadores en general, mientras que los sindicatos sectoriales (por ejemplo, los de los controladores) luchan sólo por sus propios intereses como trabajadores de un determinado sector.

Etiquetes de comentaris: