Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Atenes, amb tots els transports públics aturats i tancat l'espai aeri; Europa, amb mobilitzacions el proper dia 18 convocades pels sindicats. A Itàlia, enfrontaments entre ciutadans i policies, amb desenes de ferits i detinguts. Berlusconi aconsegueix superar tres mocions de censura gràcies al vot de tres trànsfugues als que pel que sembla ha comprat. A Londres, els estudiants es revelen contra el brutal increment de les taxes universitàries i ataquen el cotxe blindat de l'hereu de la corona amb aquest i la seva dona dins. Espanya, a més de secundar les accions del 18, està a l'espera d'una nova convocatòria de vaga general contra l'intent de modificar les pensions, propòsit que el Govern té fixat per al 28 de gener. CCOO i UGT han anunciat una nova ofensiva contra la política antisocial del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

Però mentre tot això passa, mentre Rodríguez Zapatero perpetua la seva política de submissió a la dictadura dels especuladors financers, el PSOE està preparant la seva campanya per a les municipals del proper mes de maig recolzant-se ni més ni menys que en la suposada política social dels socialistes. "Política social", diuen, que afavorirà les classes populars. Ells, els socialistes, que estan desmantellant l'Estat de benestar, redueixen el sou dels funcionaris, congelen les pensions, volen allargar l'edat de jubilació, eliminen l'ajuda de 426 euros als aturats de llarga durada, suprimeixen la subvenció als naixements, deixen als ajuntaments a voluntat dels seus proveïdors i a aquests en greus dificultats financeres perquè no cobren durant mesos i anys pels seus serveis i provisions, i sense que les entitats bancàries, a les quals es van destinar milers de milions d'euros per cobrir els seus excessos, els donin crèdit. I cal votar-los en agraïment a aquesta política social. És difícil distingir si el que empeny el PSOE a aquest fangar de contradicció és cinisme o enviliment.

Europa és cada vegada menys Europa

És el cinisme o / i l’enviliment que estan desplegant altres governs europeus. No cal enganyar-se: Europa és cada vegada menys Europa i més un galliner en què cada gallina posa els ous a part i cada gall picoteja pel seu compte el que se li posa a mà. Els galls (Nicolas Sarkozy i Angela Merkel) vulneren cada dia els principis que permeten l'existència de la Unió, empobrint els seus socis menys poderosos per engreixar els seus banquers. És el crit del campi qui pugui llançat pels que s'han quedat amb la barca. Els altres: Grècia, Irlanda, Portugal, Espanya i, en menor mesura, Itàlia, resisteixen a l'aigua com poden amb l'esperança de trobar una riba que no s'entreveu per cap punt de l'horitzó. I Gran Bretanya, cavall de Troia al pati europeu de l'imperialisme nord-americà, no para de conspirar per carregar-se l'euro.

Aquest és el panorama general, mentre els sindicats i els treballadors es van carregant de raons per al cabreig fins que arribi l'esclat. Perquè s'ha d'esperar que a aquesta situació - que no sembla tenir fi perquè els mercats són insaciables i ja li han pres la mesura als Estats - els treballadors i les classes populars responguin algun dia amb una revolta total contra la covardia dels governs i la dictadura dels especuladors. Tan sols una revolta popular i global acabarà amb l'estat de submissió en què estem i tornarà la dignitat i el poder al poble, únic garant de la llibertat i la veritable democràcia.

Nota: El proper número d’AVANT on line apareixerà el dia 15 de gener del 2011, llevat que esdeveniments de la màxima importància determinin treure’n una edició urgent l'1 de gener.

--
Editorial

Versión en castellano

Sólo una rebelión popular puede devolver la dignidad y el bienestar usurpados
por los especuladores financieros

Atenas, con todos los transportes públicos parados y cerrado el espacio aéreo; Europa, con movilizaciones el próximo día 18 convocadas por los sindicatos. En Italia, enfrentamientos entre ciudadanos y policías, con decenas de heridos y detenidos. Berlusconi logra superar tres mociones de censura gracias al voto de tres tránsfugas a los que al parecer ha comprado. En Londres, los estudiantes se rebelan contra el bárbaro incremento de las tasas universitarias y atacan el coche blindado del heredero de la corona con éste y su mujer dentro. España, además de secundar las acciones del 18, está a la espera de una nueva convocatoria de huelga general contra el intento de modificar las pensiones, propósito que el Gobierno tiene fijado para el 28 de enero. CCOO y UGT han anunciado una nueva ofensiva contra la política antisocial del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero mientras todo esto ocurre, mientras Rodríguez Zapatero perpetúa su política de sumisión a la dictadura de los especuladores financieros, el PSOE está preparando su campaña para las municipales del próximo mes de mayo apoyándose nada menos que en la supuesta política social de los socialistas. “Política social”, dicen, que favorecerá a las clases populares. Ellos, los socialistas, que están desmantelando el Estado de bienestar, reducen el sueldo de los funcionarios, congelan las pensiones, quieren alargar la edad de jubilación, eliminan la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración, suprimen la subvención a los nacimientos, dejan a los ayuntamientos a merced de sus proveedores y, a éstos, en graves dificultades financieras porque no cobran durante meses y años por sus servicios y provisiones, y sin que las entidades bancarias, a las que se destinaron miles de millones de euros para cubrir sus desmanes, les den crédito. Y hay que votarles en agradecimiento por esa política social. Es difícil distinguir si lo que empuja al PSOE a ese cenagal de contradicción es cinismo o encanallamiento.

Europa es cada vez menos Europa

Es el cinismo o/y el encanallamiento que están desplegando otros gobiernos europeos. No hay que llamarse a engaño: Europa es cada vez menos Europa y más un gallinero en el que cada gallina pone los huevos aparte y cada gallo picotea por su cuenta lo que se le pone a mano. Los gallos (Nicolas Sarkozy y Angela Merkel) vulneran cada día los principios que permiten la existencia de la Unión, empobreciendo a sus socios menos poderosos para engordar a sus banqueros. Es el grito del sálvese quien pueda lanzado por los que se han quedado con la barca. Los demás: Grecia, Irlanda, Portugal, España y, en menor medida, Italia, resisten en el agua como pueden con la esperanza de encontrar una orilla que no se vislumbra por ningún punto del horizonte. Y Gran Bretaña, caballo de Troya en el patio europeo del imperialismo estadounidense, no cesa de conspirar para cargarse al euro.

Este es el panorama general, mientras los sindicatos y los trabajadores se van cargando de razones para el cabreo hasta que llegue el estallido. Porque hay que esperar que a esta situación --que no parece tener fin porque los mercados son insaciables y ya le han tomado la medida a los Estados-- los trabajadores y las clases populares respondan algún día con una revuelta total contra la cobardía de los gobiernos y la dictadura de los especuladores. Sólo una revuelta popular y global acabará con el estado de sumisión en el que estamos y devolverá la dignidad y el poder al pueblo, único garante de la libertad y la verdadera democracia.

Nota: El próximo número de AVANT on line aparecerá el día 15 de enero del 2011, salvo que acontecimientos de la máxima importancia determinen sacar una edición urgente el 1 de enero.

Etiquetes de comentaris: ,