Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


El Partit dels i les Comunistes de Catalunya ha estat, des de la seva fundació, ferm defensor del dret a l’autodeterminació de Catalunya, des d’una perspectiva de classe i internacionalista. Això implica que sempre hem afrontat la construcció nacional de Catalunya des de la perspectiva dels interessos de la Classe Treballadora, no només catalana, sinó de la resta d’Espanya i del món.

El 1999, en la Conferència sobre el Fet Nacional, van posar-se els ciments del compromís del PCC amb la construcció nacional de Catalunya:

"El dret a l’autodeterminació de la Nació, és a dir, la seva capacitat de decidir voluntàriament a cada instant el seu futur, és un dret inalienable de les nacions i els pobles del planeta; un dret col·lectiu i expressió de la democràcia.
No és un dret que s’exerceixi un sol cop i s’identifiqui a un sol referèndum en la seva història, és un dret que pot exercir-se en qualsevol moment quan la nació ho decideixi".

"El que defineix la seva independència i sobirania és el caràcter voluntari i no forçat de la seva decisió o solució. Moltes nacions amb Estat propi es troben dominades per altres nacions i els seus Estats imperialistes".

"La construcció nacional des de la perspectiva de progrés i internacionalisme són complementaris i interrelacionats".

"Contraposar els dos conceptes i optar per un d’ells front l’altre és optar per la subordinació a les classes dominants".

"En aquest procés hem de resoldre definitivament la comprensió que Espanya és una comunitat de nacions que han de conviure en cooperació i solidaritat. Nosaltres, des dels nostres objectius de República Federal, pensem que actualment cal adequar l’Estat actual neocentralista a les realitats, tot i que a la fracció oligàrquica no li agradi. És per això necessari plantejar la necessitat d’un Estat plurinacional a Espanya. És una qüestió entre democràcia i reacció."

Així mateix, ja en els documents de debat del 12è Congrés, des del PCC ens refermàvem amb la necessitat de continuar aprofundint en la construcció nacional:

“A Catalunya ara li correspon dirigir la construcció nacional a les esquerres. Això significa que la classe obrera ha de constituir-se com a tal, hem de treballar per la seva construcció i, amb el seu bloc de canvi, ha de treballar la mobilització ciutadana per una Catalunya social, progressista, solidària i internacionalitzada”.

El posicionament del PCC en favor d’una República Catalana, Social, Democràtica i lliurement federada és conseqüent amb els principis que hem defensat fins ara i resulta de la concreció dels plantejaments polítics que sostenim: autodeterminació, república, federalisme i internacionalisme. Sempre hem cercat una solució federal i republicana a la relació entre les nacions, una solució que posi els pobles d’igual a igual, que sigui veritablement solidària i justa per al conjunt de la Classe Treballadora. Exigim una solució federal però veritablement federal. La federació entre nacions suposa la cessió parcial de sobirania i la sobirania és un dret que l’actual marc institucional nega a Catalunya. No comprenem que sigui possible portar a terme una reforma federal de l’Estat Espanyol que no passi ineludiblement per l’exercici del dret a l’autodeterminació de Catalunya i la constitució d’una República Catalana que pugui federar-se lliurement amb la resta de nacions, d’igual a igual.

En aquest sentit, els i les comunistes de Catalunya no treballem únicament en la construcció nacional sinó també, des d’una perspectiva federalista i internacionalista, cerquem l’aliança del conjunt de la Classe Treballadora de tot l’Estat Espanyol per enderrocar la monarquia borbònica i el centralisme imperialista de la seva cort i per aixecar un nou model federal amb la resta de pobles de tota Espanya i Europa, per a cooperar en el progrés mutu i l’alliberament de classe. Per això, considerem imprescindible continuar compromesos amb la resta de forces progressistes d’arreu, amb el PCE, amb IU, amb les organitzacions populars de Galícia, Aragó, el País Vasc, Andalusia, Castella, amb un ampli Front d’Esquerres a tota Espanya i a tota Europa, per a combatre l’Imperialisme.

PA