Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


"Així com la crisi del capitalisme posa de manifest els límits històrics del sistema, la crisi de la Unió Europea mostra que la UE no és en essència reformable, com una estructura i procés neoliberal i militarista. Una altra Europa només serà possible amb un canvi radical dels fonaments sobre les quals la UE va ser construïda."

Brussel·les, 18 de març de 2014

La Unió Europea (UE) es troba immersa en una profunda crisi que, sent una expressió de la crisi del sistema capitalista i de les seves contradiccions, resulta de les polítiques concretes que afavoreixen al gran capital, el finançament de l'economia, la circulació incontrolada del capital, la liberalització dels mercats, les privatitzacions, l'atac contra els serveis públics, una creixent acumulació de capital i l'increment de l'explotació. Aquestes polítiques han estat dutes a terme per les forces polítiques de la dreta i l'extrema dreta, així com per la socialdemocràcia. Així com la crisi del capitalisme posa de manifest els límits històrics del sistema, la crisi de la Unió Europea mostra que la UE no és en essència reformable, com una estructura i procés neoliberal i militarista. Una altra Europa només serà possible amb un canvi radical dels fonaments sobre les quals la UE va ser construïda.

Confrontada amb la crisi, la UE promou el finançament dels grans bancs, la transformació del deute privat en deute públic i la seva utilització com a instrument de dominació econòmic i polític; deslliga una violenta ofensiva contra els drets laborals i socials i aprofundeix el seu rumb neoliberal i militarista – que està determinat pels interessos dels grans grups econòmics i financers i dels Estats dominants. En conseqüència, la Unió Europea promou la concentració del poder polític en un directori de potències, que enforteix la falta de democràcia, el predomini dels Estats dominants i la divisió dins d'Europa entre un centre “ric i dirigent” i una perifèria “pobra i dominada”.

Aquesta ofensiva busca imposar una regressió social de proporcions històriques, la qual cosa es reflecteix clarament en brutals retallades en salaris, pensions i benestar social; en la creixent desocupació i les ocupacions precàries – amb conseqüències dramàtiques per a la població jove; en un accés cada vegada més restrictiu a la sanitat, l'educació, l'habitatge, en l'increment de la pobresa i l'exclusió social, en el tractament als i les immigrants com a criminals en potència. Aquesta ofensiva, que s'acompanya d'atacs contra els drets socials aconseguits i que estan, en molts casos, consagrats en les Constitucions nacionals, restringeix altres drets i llibertats, tals com els drets sindicals, drets d'associació, de manifestació i de participació democràtica.

La democràcia, la sobirania nacional, el dret al desenvolupament econòmic i social estan posats en perill pels “memoràndums d'enteniment” de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el FMI, que incrementen l'explotació i imposen relacions d'estil colonial, fomenten la desigualtat social i les asimetries de desenvolupament, i que busca institucionalitzar i perpetuar el procés d'aprofundiment de la Unió Econòmica i Monetària.
Aquestes polítiques obren el camí a nacionalismes reaccionaris, al racisme i a la xenofòbia, al ressorgiment de les forces d'extrema dreta i feixistes que van ser derrotades per la lluita dels pobles durant el segle XX.

La política de la UE confirma les seves ambicions com a bloc imperialista polític-militar, subordinada a l'OTAN i, per tant, als EUA, promou el militarisme, la carrera armamentística, i està caracteritzada per una actitud de dominació sobre el món, com es prova pels seus tipus específics d'acords comercials, les seves operacions d'interferència i agressió contra països sobirans i el recent Acord Transatlàntic sobre Comerç i Inversió signat entre els EUA i la UE.
Els problemes mediambientals i de desenvolupament sostenible són tractats de forma fragmentada, i la UE promou polítiques que, mentre oculten les causes reals de la crisi mediambiental i sacrifiquen la seva solució real, busquen incrementar els beneficis dels grans grups econòmics.

El rumb de la UE i les seves polítiques està consagrat en els seus diferents Tractats, en el “Pacte d'Estabilitat”, en la “Estratègia 2020”, en les mesures de “Gobernanza Econòmica”, en les pautes del “Semestre Europeu” i, més recentment, en el Paquet Fiscal, tots ells basats en la desregulació econòmica i financera.

Estem profundament convençuts que aquest rumb que està sent imposat a la classe treballadora i els pobles no és inevitable. Com es mostra en la realitat d'altres continents, els processos de cooperació i integració de naturalesa progressista són possibles, respectant els drets i aspiracions dels pobles.

Afirmem que un rumb diferent és possible per a Europa. El primer pas en aquesta adreça és una ruptura profunda amb les polítiques de la UE, amb el neoliberalisme i el militarisme i amb la concentració i centralització del poder a les mans del directori de grans potències.


Per una Europa de cooperació, progrés social i pau!

Les forces comunistes, progressistes, anticapitalistes, antineoliberals, d'esquerra i ecologistes que recolzen aquesta Crida consideren les pròximes eleccions al Parlament Europeu, del mes de Maig, com una important oportunitat per donar veu a les lluites dels treballadors i les treballadores i els pobles que s'estenen al llarg de la UE, per afirmar la necessitat i la possibilitat d'una Europa de cooperació, de progrés social, de pau, d'igualtat, de promoció del medi ambient, que respecti la democràcia i la solidaritat, que posi als treballadors i als pobles, i no als grans interessos econòmics, en el centre de les seves polítiques.

La Història del continent europeu demostra que els treballadors i treballadores i els pobles poden, a través de la seva lluita, derrotar grans perills i donar lloc a avanços progressistes i fins i tot revolucionaris, alguns dels quals marquen encara avui la realitat del nostre continent.

Avui, una vegada més, la lluita de masses és decisiva, en defensa dels drets socials i laborals, de la democràcia i de la sobirania, per profundes transformacions de naturalesa antiimperialista i antimonopolista, en el camí cap a la construcció de noves societats de progrés, pau i justícia social. Com en altres parts del món, així també a Europa els pobles estan intensificant la seva resistència i lluita, estan construint aliances i solidaritat, buscant assegurar el camí a la transformació social.

Cridem als treballadors i treballadores, la joventut, les dones i en general als pobles dels Estats membres de la UE a donar, en les pròximes eleccions al Parlament Europeu, una expressió electoral a les intenses lluites que estan lliurant, condemnant a aquells que són responsables per les polítiques antisocials i antidemocràtiques de la UE i recolzant a aquells els qui, com els signants d'aquesta Crida, estan al costat d'ells en la lluita, que donen veu al Parlament Europeu a les seves aspiracions, demandes i protestes i els qui representen una alternativa real per a Europa.

Un altre rumb per a Europa és possible! A través de la lluita i la solidaritat que uneixen a tots aquells que, a cada país, i conjuntament a Europa, treballen, actuen i lluiten per la transformació progressista i revolucionària de les seves societats i per una alternativa al capitalisme.

En aquest sentit, les forces que signen aquesta Crida es comprometen a continuar lluitant per:

• La cooperació a tota Europa pels drets socials, que valori el treball i al poble treballador, la plena ocupació amb drets, l'ocupació pels i les joves i la fi de l'emigració econòmica forçada, els drets de la tercera edat i dels nens, defensant els serveis públics i la naturalesa i propietat públics de sectors i àrees estratègics, per assegurar millors nivells de vida. Una Europa que garanteixi els drets de tots els ciutadans independentment de la seva orientació sexual, una Europa sense discriminació de la dona i que respecti el seu dret i condicions a la lliure maternitat, així com a decidir sobre el seu propi cos.

• La cooperació a tota Europa pel progrés econòmic i social, de convergència real, basada en la salvaguarda i promoció del potencial de cada país, en la defensa dels seus sectors productius i de la sobirania i seguretat alimentària, en el suport a les micro, petites i mitjanes empreses, en el final dels paradisos fiscals i de la circulació lliure i desregulada del capital, en l'oposició i gravamen dels moviments de capital especulatiu, en un ús sostenible dels recursos naturals i la protecció del medi ambient.

• Una Europa de cooperació entre Estats sobirans amb iguals drets, que respecti i defensi la democràcia i la participació democràtica, que s'oposi a totes les formes de discriminació, nacionalisme reaccionari, racisme, homofòbia, sexisme, xenofòbia, xovinisme, anticomunisme i altres formes d'intolerància, que rebutja les mesures repressives i respecta els drets, llibertats i garanties democràtiques, els drets dels i les immigrants i les minories, la diversitat cultural i les identitats.

• Una Europa que lluiti per la pau i la solidaritat amb tots els pobles del món, que respecti la Carta de Nacions Unides i el Dret Internacional – així com els drets dels pobles a l'autodeterminació – que rebutgi la militarització de les relacions internacionals, que estigui a favor de la fi de les interferències i agressions estrangeres i dels blocs polític-militars com l'OTAN, que promogui una cooperació internacional mútuament beneficiosa, basada en l'amistat, la solidaritat i un marc europeu per a la seguretat comuna de tots els pobles d'Europa. Una Europa lliure d'armes nuclears i de bases militars estrangeres.

Cap a aquests objectius, estem compromesos amb continuar el treball del Grup Confederal de l'Esquerra Unitària Europea / Esquerra Verda Nòrdica (GUE/NGL) al Parlament Europeu, en un esperit d'igualtat i respecte mutu a les nostres diferències, històries, experiències i especificitats nacionals. Un espai de cooperació que valori el molt que ens uneix en la lluita per una altra Europa.

Afirmem el nostre Grup Parlamentari com un espai confederal de cooperació, amb la seva pròpia identitat, entre forces comunistes, obreres, progressistes, d'esquerra i ecologistes, que tenen l'objectiu comú de donar veu al Parlament Europeu a les lluites dels treballadors i treballadores i els pobles, de reivindicar, proposar i defensar polítiques alternatives a aquelles que són dutes a terme per la dreta i la socialdemocràcia, i donar expressió i contingut a la lluita per un rumb diferent per a Europa.
En signar aquesta Crida, ens comprometem a donar suport aquests objectius i guies. Com més forts siguem, més forts seran les lluites per una Europa de cooperació, progrés social i pau.

Partits que han signat fins al moment:

1. Partit Commmunista de Gran Bretanya
2. AKEL (Xipre)
3. Partit Comunista de Bohemia i Moravia (Czech Rep.)
4. Partit Comunista de Finlàndia
5. Partit Comunista francès
6. Partit Comunista alemany
7. Partit dels Comunistes italians
8. Refoundació Comunista (Itàlia)
9. Partit Comunista portuguès
10. Partit Comunista d'Espanya
11. Esquerra Unida (Espanya)
12. Partit dels i les Comunistes de Catalunya
13. Bloco de Esquerda de Portugal

Etiquetes de comentaris: , ,