Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


El 2007 ha estat un any de canvi marcat per una més gran regularitat en els processos migratoris i per un pes més important de les motivacions de caire familiar. Durant aquest primer any de legislatura, el govern d’Entesa ha destinat un total de 167 milions d’euros al Pla de Ciutadania i Immigració, amb múltiples actuacions que marcaran el camí de la política migratòria de la Generalitat per als propers anys. Entre d’altres, hem aconseguit assentar les bases de la futura llei d’Acollida, i també hem iniciat els treballs per al Pacte Nacional per a la Immigració.

Tot i això, les actuacions més palpables tenen a veure amb la gestió diària del fet migratori, amb la contractació de més professionals de la diversitat i amb programes transversals com els d’acollida als entorns sanitari i empresarial. També hem potenciat la contractació en origen de treballadores i treballadors estrangers i s’han incrementat les aules d’acollida en l’àmbit escolar.

El Pla de Ciutadania i Immigració ens permet comprovar les mesures d’igualtat, acollida, acomodament i gestió de fluxos migratoris que promou el govern. També és cert que el nou Estatut d’Autonomia ens ha donat més competències en matèria d’immigració, però ens calen els recursos econòmics necessaris per adaptar els serveis a la nova realitat demogràfica, i això està en mans de la voluntat del govern espanyol.

Des de la Secretaria per a la Immigració hem vist com han augmentat les persones immigrades que s’acullen al Programa de Retorn Voluntari als seus països d’origen, i també hem dedicat molts esforços a donar assistència a les persones descendents de catalanes i catalans que volen tornar a Catalunya des de l’estranger. Així mateix, hem detectat un augment del reagrupament familiar, un fenomen que valorem positivament, perquè permet una millora dels ingressos econòmics familiars, fomenta la integració, facilita els fluxos regulars, promou la igualtat entre homes i dones, i ofereix treball regular al mercat laboral.

Hem continuat apostant per la formació dels agents d’acollida, sense deixar de banda la formació de persones immigrades, i hem reforçat el servei d’informació telefònica sobre immigració al 012. La convocatòria anual d’ajudes per al foment de la recerca i la formació universitària en immigració s’ha vist reforçada i ampliada a nous camps, i hem doblat el pressupost per a les actuacions destinades a garantir un habitatge social. També hem iniciat diversos projectes en l’àmbit de la recuperació de la memòria històrica, amb l’objectiu de divulgar i dignificar l’experiència vital dels catalans i catalanes que van haver d’anar a l’exili a causa de la Guerra Civil i el posterior règim franquista. Aquestes i altres actuacions del govern català marquen un camí per garantir la convivència i la cohesió social que demana i mereix la ciutadania de Catalunya.

Oriol Amorós Secretari per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya
sos racisme catalunya

Etiquetes de comentaris: ,


http://www.avant.cat/avant/uploaded_images/file-733541.jpg