Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


SANDRO MACCARRONE

Quin és, en poques paraules l'objectiu central de l'assemblea?

En poques paraules, ser més forts i més útils. Amb alguna paraula més: millorar en la intervenció social dels homes i dones d’EUiA i contribuir a repolititzar i impulsar noves xarxes socials que ampliïn la base social d’esquerres i que puguin acompanyar les polítiques d’un projecte comunitari i de transformació. Aconseguir una formació més oberta i arrelada, amb els canvis organitzatius necessaris a les assemblees de base (territoris, centres de treball i sectors) per fer una EUiA més moviment que garanteixi un creixement major d’EUiA i d’Alternativa Jove-Joves d’EUiA. Fer un balanç, des de la 4a Assemblea Nacional i una actualització de les propostes per a l’acció política i social d’EUiA posant especial atenció a donar una resposta d’esquerres a la crisi. Propostes per quin tipus de Coalició ICV-EUiA volem. Fer un balanç del Govern d’Entesa, les prioritats legislatives fins a finals de mandat i com parar els peus a una possible sociovergència. Elegir una nova direcció nacional que estigui en les millor condicions per als nous reptes.
Quina és la resposta que es planteja a la crisi econòmica?

Que l’economia ha d’estar al servei de les persones, i per tant la crisi no l’han de pagar els de sempre: la gent treballadora. I que els responsables de la crisi tenen nom i cognom: el sistema econòmic capitalista.

La 5a Assemblea Nacional arriba en moments de crisi econòmica i d’esgotament del model de creixement. El PSOE proposa una gestió de la crisi incompatible amb els necessaris canvis socials, fiscals i ecològics. La crisi no és només per la conjuntura internacional i el preu del petroli. És també per l’esgotament d’un model econòmic, laboral i social, fràgil i injust. Abans de la crisi ja teníem un sistema desequilibrat: injust repartiment de la riquesa; treball precari, baixos salaris i pensions; un Estat del benestar dels més dèbils d’Europa i un model social i fiscal injustos, en un sistema energètic i de mobilitat insostenible. I ara, cal afegir-hi més atur.

Després d’anys d’especulació i d’enriquiment d’uns quants, la crisi no l’han de pagar la gent treballadora. Per a EUiA cal canviar les polítiques econòmiques, laborals, socials i ambientals, per avançar en una resposta d’esquerres a la crisi posant l’economia al servei de les persones: reduir precarietat i accidents laborals; millors sous i increment de les pensions mínimes equiparant-les al salari mínim de 1.000 euros; convergència social amb Europa amb nous drets; garantir l’habitatge i millors serveis públics; política industrial, energètica i de transport públic per a un desenvolupament sostenible; un sistema fiscal just i progressiu; una política d’immigració de drets i deures.

EUiA defensa, també en els textos, que el govern català ha de fomentar més les polítiques redistributives i les polítiques socials, i més quan la situació econòmica presenta una distribució de la renda regressiva, creix l’atur i és mantenen els índexs de pobresa. També polítiques per a millorar les condicions de vida del jovent, actuant contra la precarietat laboral, acabant amb el fenomen del mileurisme i garantint el dret a l’habitatge.

Evidentment, per avançar en aquesta resposta d’esquerres a la crisi cal combinar: la unitat dels treballadors, la mobilització social, l’acció de l’esquerra política i els canvis legislatius estructurals.

Quines són les propostes per tal de superar els riscos d'estancament del govern catalanista i d'esquerres (tendències sociovergents, manca d'implicació de les organitzacions socials, continuisme en determinats àrees...)?

EUiA aposta per una Catalunya i un govern d’esquerres. El govern català ha donat passes en l’aplicació de polítiques progressistes, però també existeixen ombres i certes maneres de fer que han generant insatisfaccions entre la gent d’esquerres. Per a EUiA complir l’Acord d’Entesa està per sobre de qualsevol equilibri pressupostari i el govern ha de millorar encara, en continguts i en pràctiques, per donar un nou impuls a les polítiques socials i mediambientals, a les polítiques industrials, d’ocupació i frenar les deslocalitzacions, i a l’ampliació de l’autogovern i la qualitat democràtica. Complir l’Acord d’Entesa és, també, una bona vacuna a la sociovergència i a un possible retor de la dreta. També és necessari que el Govern comuniqui millor allò que fa.

EUiA proposa al Document, que considera imprescindible que, un cop finalitzats els congressos d’ERC, PSC, EUiA i ICV, es convoqui una reunió de la Comissió de Seguiment de l’Acord d’Entesa per avaluar l’estat d’aplicació de l’Acord, impulsar la segona part de la legislatura i prioritzar objectius.

Quina és la proposta en relació a la coalició ICV-EUiA?

És evident que amb la Coalició la presència institucional de l’esquerra transformadora i d’EUiA ha crescut. El balanç, en general, és positiu però EUiA vol aconseguir una Coalició més forta i més útil i per això assenyalem al Document insuficiències que volem contribuir a superar per millorar el paper polític, institucional i social d’ICV-EUiA. EUiA aposta per una Coalició Política plenament democràtica i participativa, això vol dir no limitar-se als espais institucionals compartits, que es compti amb la gent més enllà de les eleccions i que desenvolupem un govern conjunt de la Coalició.

A Catalunya 500.000 persones poden votar la Coalició, però no esperem que les campanyes electorals i el balanç dels grups institucionals siguin l’única font de vincle i adhesió dels homes i dones d’esquerres i ecologistes. Per a EUiA cal desenvolupar totes les potencialitats participatives d’ICV, EUiA i EPM al territori i sectorialment. A aquestes persones se’ls ha d’oferir un àmbit de participació permanent o estable fora de les campanyes electorals.
També defensem una coalició més compartida: premsa, consell de govern, temes organitzatius i representació legal. Més treball polític com a Coalició i que la designació de candidats pugui fer-se per primàries.

Quin és el paper que han de jugar els comunistes de Catalunya en relació a l'assemblea?

El PCC ha fet dues reunions del seu Comitè Central (abril i setembre d’enguany) en què va acordar unes línies d’actuació, que ara es tracta de posar en pràctica i que són: contribuir al debat dels documents, ajudar a concretar els objectius polítics i organitzatius de l’Assemblea i treballar per incorporar més homes, dones i joves a EUiA i a AJ-Joves d’EUiA.

Quin és l'impacte que pot tenir l'Assemblea Nacional d'EUiA de cara a l'Assemblea Federal d'IU?

Estic convençut que positiu. EUiA ha d’actualitzar les seves propostes i el seu funcionament, aquesta posada al dia per una EUiA més forta i més útil, serà la millor contribució, des de la nostra independència, a la recuperació política, organitzativa i electoral d’IU.