Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


REDACCIÓ

Nou capitalisme? No! Ha arribat el moment del canvi a escala pública i individual. Ha arribat el moment de la justícia.

Fa uns dies diverses persones de diferents països i posicions polítiques subscrvíem el text que copio a continuació. És una crida d'atenció, una protesta, l'expressió de l'alarma que sentim davant de la crisi i les possibles sortides que es remenen. No podem ser còmplices.


" Nou capitalisme? " Ha arribat el moment del canvi a escala pública i individual. Ha arribat el moment de la justícia.

La crisi financera esta de nou aquí destrossant les nostres economies, colpejant les nostres vides. En l'última dècada els seus sotracs han estat cada vegada més freqüents i dramàtics. Àsia Oriental, l’Argentina, Turquia, el Brasil, Rússia, l'hecatombe de la Nova Economia proven que no es tracta d'accidents fortuïts de conjuntura que transcorren a la superfície de la vida econòmica, sinó que estan inscrits en el cor mateix del sistema.

Aquestes ruptures que han acabat produint una funesta contracció de la vida econòmica actual, amb l'augment de la desocupació i la generalització de la desigualtat, assenyalen la fallida del capitalisme financer i signifiquen la definitiva anquilosi de l'ordre econòmic mundial en el qual vivim. Cal, doncs, transformar-lo radicalment.

En l'entrevista amb el President Bush, Durao Barroso, President de la Comissió Europea, ha declarat que la present crisi ha de conduir a "un nou ordre econòmic mundial", la qual cosa és acceptable si aquest nou ordre s'orienta pels principis democràtics -que mai no es van haver d'abandonar - de la justícia, llibertat, igualtat i solidaritat.

Les "lleis del mercat" han conduït a una situació caòtica que ha requerit un "rescat" de milers de milions de dòlars, de manera que, com s'ha resumit encertadament, "s'han privatitzat els guanys i s'han socialitzat les pèrdues". Han trobat ajut per als culpables i no per a les víctimes. És una ocasió històrica única per redefinir el sistema econòmic mundial en favor de la justícia social.
No hi havia diners per als fons de la SIDA, ni de l'alimentació mundial... i ara ha resultat que, en un autèntic torrent financer, sí que hi havia fons per no acabar d'enfonsar-se els mateixos que, afavorint excessivament les bombolles informàtiques i de la construcció, han enfonsat la bastida econòmica mundial de la "globalització".

Per això és totalment desencertat que el President Sarkozy hagi parlat de realitzar tots aquests esforços amb càrrec als contribuents "per a un nou capitalisme"!… i que el President Bush, com era d'esperar en ell, hagi afegit que s'ha de salvaguardar "la llibertat de mercat" (sense que desapareguin els subsidis agrícoles!)...

No: ara hem de ser "rescatats" els ciutadans, afavorint amb rapidesa i valentia la transició des d'una economia de guerra a una economia de desenvolupament global, en què aquesta vergonya col•lectiva d'inversió en armes de 3 mil milions de dòlars al dia, mentre moren de gana més de 60 mil persones, sigui superada. Una economia de desenvolupament que elimini l'abusiva explotació dels recursos naturals que té lloc en l'actualitat (petroli, gas, minerals...) i s'apliquin normes vigilades per unes Nacions Unides refundades -que incloguin el fons Monetari Internacional, el Banc Mundial "per a la reconstrucció i el desenvolupament" i l'Organització Mundial del Comerç, que no sigui un club privat de nacions, sinó una institució de l'ONU- que disposin dels mitjans personals, humans i tècnics necessaris per exercir la seva autoritat jurídica i ètica eficaçment.

Inversions en energies renovables, a la producció d'aliments (agricultura i aqüicultura), en l'obtenció i conducció d'aigua, en salut, educació, vivenda,… que el "nou ordre econòmic" sigui, per fi, democràtic i beneficiï la gent. L'engany de la globalització i de l'economia de mercat s'ha d'acabar! La societat civil ja no serà espectadora resignada i, si és precís, posarà de manifest tot el poder ciutadà que avui, amb les modernes tecnologies de la comunicació, posseeix.
"Nou capitalisme"? No!
Ha arribat el moment del canvi a escala pública i individual. Ha arribat el moment de la justícia.

Signants:
Federico Mayor Zaragoza, Francisco Altemir, José Saramago, Roberto Savio, Mario Soares, José Vidal Beneyto.

Etiquetes de comentaris: