Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Fem un resum de la intervenció de Gazpar Llamazares al darrer debat sobre l’estat de la nació al Congrés dels Diputats:*

“Esquerra Unida esperava d'aquest debat parlamentari que el president del Govern sabés traslladar a la ciutadania esperança, expectatives i probablement també canvis, però hem vist com fins ara el debat parlamentari ha estat bolcat en un bipartidisme estèril, que veu les coses a la primavera o en la glaciació però que no permet veure la realitat, o bé en el retret.
Senyor president del Govern, el que s'esperava de vostè era un gir polític, un projecte a un any de legislatura que permetés afrontar la crisi, aconseguir la majoria parlamentària necessària i promoure un lideratge social per afrontar units el greu repte de la crisi. El president del Govern, en comptes d'afrontar la realitat, no ha fet com fins ara eludir-la sinó que s'ha situat en el centre de la realitat per evadir-se.
La pregunta avui no és només què farem en el moment de la recuperació econòmica sinó què fem avui en el moment més greu de la crisi, quan es destrueix ocupació, quan tenim encara un volum molt important d'ocupació precària, quan la nostra ocupació també és de baixa qualitat i quan, per una altra part, senyor president del Govern, hi ha efectes en l'economia molt negatius i molt preocupants. Aquest problema, el problema de la crisi i de la recessió, vostè no ha donat resposta, s'ha escapat cap al model de desenvolupament. Nosaltres pensem que cal donar resposta a les dues coses. Què pretenia vostè eludir, senyor president? Pretenia eludir el PlanE.
Vostè hauria d'haver explicat quin és el balanç de la seva gestió en matèria econòmica davant la crisi, i no ha dit una paraula en relació amb el PlanE. Senyor president, dins del PlanE el fons bancari no ha aconseguit els seus objectius, no s'ha utilitzat en la seva totalitat i, d'altra banda, no ha arribat on havia d'arribar, a la petita i mitjana empresa d'aquest país. Per tant, el fons bancari, segons la nostra opinió, s'hauria de reorientar cap a la inversió pública, s'hauria de repensar per a una major participació de la iniciativa pública en l'àmbit de la banca, a les caixes d'estalvis i en el sector bancari.
Segona qüestió, vostè ha fet dels regals fiscals i de la reforma fiscal un dels instruments de la seva política econòmica, instrument que nosaltres hem criticat i que han criticat els sindicats d'aquest país, però vostè no ha cessat en aquest instrument regressiu de política econòmica. Molt al contrari, a més de deixar d'ingressar 30.000 milions d'euros, que avui serien preciosos per a la política de sortida de la crisi, vostè s'obstina en nous retalls fiscals i en nous regals, a nous xecs fiscals.
Som fràgils en les polítiques socials. Avui hi ha un milió de persones sense cap tipus de prestació. Aquesta és una emergència a la qual vostè hauria de respondre i a la qual hauria d'haver respost en aquesta cambra ampliant la protecció a la desocupació i creant un fons d'inserció i formació amb les comunitats autònomes. Però no ha fet res d'això.
Vostè no ha fet una anàlisi de les causes de fons de la crisi. No és només l'especulació financera, ni tan sols la nostra especulació urbanística, la causa de fons de la crisi és la política neoliberal i les greus desigualtats que ha provocat, desigualtats que s'han orientat, per part de les rendes altes, a la inversió especulativa i, per part dels ciutadans, a l'endeutament davant de la banca, a l'endeutament privat.
Per tant, per a sortir de la crisi, senyor president del Govern, no són bones les mesures que vostè es proposa. Per sortir de la crisi és precís un canvi d'esquerres. És precís, en primer lloc, protegir als més febles mitjançant la protecció a la desocupació, mitjançant mesures que evitin els desnonaments i les hipoteques, que en aquests moments són impossibles de pagar per a un sector de la societat, i defensant la política social i la política de pensions. Primer la gent. En segon lloc, és imprescindible rellançar la iniciativa pública, senyor president del govern. No hi ha possibilitat de sortir de la crisi, des d'una perspectiva social, si no hi ha iniciativa pública, si no hi ha fiscalitat progressiva -i vostè no va en aquest sentit-, si no hi ha banca pública al nostre país i utilització del finançament perquè arribi a les petites i mitjanes empreses, si no hi ha inversió pública, que vostè es proposa retallar.
I finalment, senyor president del Govern, és necessari, és veritat, canviar el model. Però abans de proposar un fons per al futur, compleixi vostè amb els compromisos per canviar el model. Compleixi vostè, per exemple, amb el compromís de Kioto; compleixi vostè amb el compromís de l'estalvi i de l'eficiència energètica. Compleixi vostè amb compromisos amb els que no ha complert encara, no ens plantegi nous cimbells per al futur”.

*Podeu trobar el discurs sencer a:
http://www.congreso.es/

Etiquetes de comentaris: ,