Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


El poble de Catalunya té una llarga tradició de pau i mira amb horror la guerra. Per reafirmar aquesta convicció i legitimar la feina que per la pau duen a terme nombroses organitzacions de tota mena, es tira endavant una llei que alimentarà la cultura de la no violència

“Catalunya ha estat i és un país impulsor de pau, dins i fora del seu territori”. Així comença el preàmbul que obre les portes a una realitat llargament acariciada per aquest país: l’aprovació de la llei de l’Institut Català Internacional per la Pau, que, molt resumidament, es fonamenta en la idea de l’abolició de la guerra com a mètode per solucionar els conflictes, d’una banda, i de l’altra, a “posar al servei de Catalunya i de la comunitat internacional un instrument que impulsi els valors i la pràctica de la cultura de la pau, de la seguretat humana, del desarmament i de la resolució pacífica dels conflictes i de les tensions socials”.

A més de regular actuacions i competències, la llei estableix la creació de dos instruments: el Consell Català del Foment de la Pau i un Institut Internacional per la Pau. El primer, integrat per representants de l’Administració de la Generalitat, ens locals, grups parlamentaris i ONG per la pau, entre d’altres, es va fundar el 2005 i és plenament actiu.

Pel que fa al segon, ara obté llum verda, i s’ha de configurar com una entitat creada pel poble de Catalunya, autònoma i independent del poder polític, les principals funcions de la qual seran la recerca i l’eradicació de la violència d’origen sociopolític; haurà d’observar, educar, sensibilitzar i crear un estat d’opinió favorable a la pau. Haurà de ser, per últim, internacional i catalana alhora, amb senyals que identifiquin el seu origen i tradició.

LA LLEI DIU:

- L’Institut Català Internacional per la Pau ha de ser un institut català, creat a partir de la iniciativa de la societat i de la relació de col•laboració entre les administracions públiques i la societat, amb un fort impuls parlamentari, amb vocació de compromís i de servei internacional, coherent amb els valors que impulsa i hereu de la tradició catalana que cerca la pau mitjançant el diàleg, la negociació i el pacte.

- Donar servei i suport a les activitats de la ciutadania i els moviments actius i compromesos en el foment de la pau, mitjançant la col•laboració i l’organització d’activitats pròpies d’una institució universitària, com la recerca, la docència i la transferència de coneixements.

- Estudiar i comprometre’s a ajudar a resoldre els antagonismes vinculats a causes estructurals basades en asimetries profundes, en conflictes de component ètnic o cultural rellevant, en conflictes derivats de la distribució desigual i de l’explotació desmesurada dels recursos i en l’articulació deficient d’organitzacions polítiques intermèdies o de procediments de negociació, de resolució i de transformació de conflictes.

- Comprometre’s a construir i a fomentar la pau i les activitats que se’n deriven, especialment en el terreny dels processos de pau, del desarmament i de la construcció de la pau després d'un conflicte armat.

Etiquetes de comentaris: ,


http://www.avant.cat/avant/uploaded_images/PAU-719199.jpg