Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


CCOO de Catalunya ha analitzat l’evolució dels salaris en la negociació col•lectiva i ha comprovat que, malgrat que han millorat en el seu poder adquisitiu, amb un creixement a un ritme del 3,6% anual, han perdut pes en el repartiment de la renda nacional

Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya és una vegada més -i ja van 30 anys consecutius- guanyadora de les eleccions i primera força sindical al país, amb pràcticament 25.000 delegats i delegades, que representen un 44% del total. Però és precisament després dels processos electorals quan el disseny de les estratègies es posa en pràctica i les noves batalles a nivell laboral es posen en marxa.

Una de les ofensives que desenvoluparà CCOO de Catalunya en el proper període anirà dirigida a la lluita contra els salaris baixos. Amb aquest objectiu s’han dissenyat els cinc eixos essencials a seguir en el marc de la negociació col•lectiva durant l’any 2008.

Creixement del Salari Mínim Interprofessional (SMI)

CCOO de Catalunya té com a objectiu un increment del 8% entre el període 2009-2012, per tal d’assolir l’establiment de la Carta Social Europea, un SMI de 1000 euros.

Augment del poder adquisitiu dels salaris

CCOO considera imprescindible incorporar la clàusula de revisió salarial en aquells convenis que encara no la tinguin recollida i regulada. Així mateix, defensa que convé convertir-la en una garantia completa i veritable, és a dir, amb caràcter retroactiu a l’inici de la vigència del conveni i sense cap tipus de limitacions.

Aposta per decidir les millores en els àmbits de negociació en base al poder poder adquisitiu real, tenint en compte la previsió d’inflació sobre la qual opera la revisió salarial, i també amb els diversos factors relacionats amb l’empresa i amb el sector d’activitat.

La negociació del conjunt salarial

La negociació col•lectiva ha d’intervenir en tot el conjunt del salari variable, provingui de la naturalesa que provingui i sigui quin sigui el seu origen. CCOO defensa una acció sindical que actuï de forma global al voltant dels salaris, siguin nominals o per objectius, i sobre les condicions de responsabilitat, disponibilitat o especial capacitació professional de la persona treballadora.

Trencament amb les dobles escales salarials i amb les desigualtats de gènere
CCOO al•lega que, després d’una anàlisi acurada de la classificació professional discriminatòria, el sindicat està en condicions d’aconseguir el principi d’igual retribució per a feines d’igual valor. En aquest mateix sentit situa la importància de prestar especial atenció a possibles situacions de discriminació basades en la data d’ingrés a l’empresa o per motius d’edat.

Eradicació dels baixos salaris estructurals


En darrer terme, CCOO de Catalunya situa com una prioritat en el marc de la negociació col•lectiva l’eradicació progressiva i planificada dels salaris inferiors a 1.000 euros, exigint un creixement salarial d’entre el 6% i el 8%, en coherència amb la política reivindicativa respecte a l’SMI del sindicat.

Estem, doncs, davant d’un dels principals cavalls de batalla que Comissions Obreres de Catalunya inicia aquest any 2008, després del procés d’eleccions als centres de treball; un any, que a més, vindrà marcat per la celebració del quart Congrés de la CONC, que se celebrarà durant el mes de desembre.

Redacció

Etiquetes de comentaris: ,


http://www.avant.cat/avant/uploaded_images/protesta-de-obreros-graficos-760719.jpg