Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


ELECCIONS CATALANES

Primeres notes més de fons

El resultat electoral no deixa lloc a dubtes, ha guanyat la dreta i avui tenim un parlament de Catalunya més conservador, com passa a molts països d’Europa.

Ja fa temps que venim dient que la dreta ha consolidat i fet hegemònic el discurs conservador i que bona part de la societat, les condicions materials de la qual farien que objectivament se sentissin d’esquerres, no ho fa així. Bona part dels esforços de l’esquerra haurien de concentrar-se en aquest vessant ideolològic de reconstrucció d’un discurs polític d’esquerres fort.

La dreta no gestiona millor els problemes del nostre poble, les seves propostes privatitzadores i moralitzants conservadores, les seves sortides profundament insolidàries i individualitzades de la crisi no produeixen més felicitat, però ha aconseguit convèncer milers, milions de persones que això és així, i és possible gràcies a una llarga crisi de més de 30 anys de l’esquerra que nosaltres representem i també del conjunt de l’esquerra.

És per això que cal la reconstrucció d’una esquerra que rellanci els seus propis valors i principis, no simplement repetint-los, sinó reconnectant-los i adequant-los als canvis produïts a la classe treballadora i a la societat en general, també als canvis al propi planeta terra. Aquesta reconstrucció, rellançament, regeneració, refundació... és necessària, a la llum d’una sortida de la crisi actual, diguem-ho clar, per la dreta i no per l’esquerra.

Catalunya no és Irlanda ni ho serà

És cert que Catalunya no és Irlanda. Totes les receptes que aplica el Govern Zapatero i que contenen els programes electorals de CiU i el PP ja s’han provat a Irlanda i... han fracassat estrepitosament. Irlanda ja ha baixat impostos als rics, Irlanda ja ha retallat o no ampliat les polítiques socials i l’Estat del Benestar, Irlanda ja ha reduït l’Estat i l’Administració Pública, Irlanda ja ha reduït o congelat els sous i les pensions. A Irlanda ja és una realitat que les generacions actuals i les futures viuran pitjor que els seus pares i avis, en el país anomenat “miracle de les polítiques neoliberals” que citaven com a referència els teòrics de CiU o el PP.

Catalunya pot no ser Irlanda, malgrat que avui CiU i PP sumen 80 diputats i diputades (i difícilment Ciutadans i el partit del Laporta faran de contrapès per l’esquerra). La nostra societat civil progressista i fins i tot els resultats de la Coalició ICV-EUiA ens donen eines per lluitar, i si hi ha lluita hi ha esperança, hem de tenir confiança en la nostra societat, en el nostre poble.

Crec que dues són les claus del nou període que s’obre a partir del 28-N:

1.Hem de seguir en la mobilització social. Els dies 15 i 18 de desembre ja tenim una fita per sortir al carrer amb el sindicalisme de classe front les retallades. Només la mobilització pot modificar, reequilibrar per l’esquerra, el resultat electoral. I preparem-nos, ja que la majoria conservadora legislarà a fons (fent servir l’excusa dels retalls necessaris a causa de la crisi i a la despesa social del Govern d’Entesa) a favor dels seus interessos de classe. Trobarem a faltar molt aviat moltes de les propostes socials del Govern d’Entesa i haurem de defensar i fer valdre políticament i parlamentàriament el seu llegat.

S’ha de reforçar la societat civil catalana per defensar la nostra cohesió social i nacional com a poble i l’esquerra té l’obligació d’abocar-se a aquesta tasca.

2.Unitat de l’esquerra.
Ara més que mai les esquerres han de col·laborar. L’esquerra en general, on PSC i ERC han de reflexionar. On EUiA, ICV i IU han de pensar només en escenaris unitaris, apartant operacions que restin i enfortint operacions que sumin.

Al mateix temps, l’esquerra que representa EUiA, ICV i IU ha de ser encara més una esquerra d’acollida i que ha d’eixamplar-se (encara més pluralitat ideològica ha de ser possible) però on, com a línia vermella, no sobra ningú dels actuals components i les portes han d’obrir-se sense exclusions a nous subjectes polítics i sobretot a persones, activistes o no, que poden donar un primer pas d’organitzar-se encara que sigui des d’estructures informals.

Tenim fites futures que hem de desenvolupar de forma immediata. Seguir reflexionant sobre els canvis a la societat que l’esquerra ha d’incorporar per fer-se actual i propera al nostre poble. Recomposar sumant l’esquerra transformadora per liderar el debat del conjunt de l’esquerra i finalment cuidar la nostra gent i preparar les pròximes fites de mobilització social i electoral.

Joan Josep Nuet

Senador d’Esquerra Unida i Alternativa

ELECCIONES CATALANAS

Primeras notas más de fondo


El resultado electoral no deja lugar a dudas, ha ganado la derecha y hoy tenemos un parlamento de Catalunya más conservador, como ocurre en muchos países de Europa.

Ya hace tiempo que venimos diciendo que la derecha ha consolidado y hecho hegemónico el discurso conservador y que buena parte de la sociedad, las condiciones materiales de la cual provocarían objetivamente que se sintieran de izquierdas, no lo hace así. Buena parte de los esfuerzos de la izquierda deberían concentrarse en esta vertiente ideológica de reconstrucción de un discurso político de izquierdas fuerte.

La derecha no gestiona mejor los problemas de nuestro pueblo, sus propuestas privatizadoras y moralizantes conservadoras, sus salidas profundamente insolidarias e individualizadas de la crisis no producen más felicidad, pero ha conseguido convencer a miles, millones de personas de que esto es así, y es posible gracias a una larga crisis de más de 30 años de la izquierda que nosotros representamos y también del conjunto de la izquierda.

Es por ello que es necesaria la reconstrucción de una izquierda que relance sus propios valores y principios, no simplemente repitiéndolos, sino reconectándolos y adecuándolos a los cambios producidos en la clase trabajadora y a la sociedad en general, también a los cambios en el propio planeta tierra. Esta reconstrucción, relanzamiento, regeneración, refundación... es necesaria, a la luz de una salida de la crisis actual, digámoslo claro, por la derecha y no por la izquierda.

Catalunya no es Irlanda ni lo será

Es cierto que Catalunya no es Irlanda. Todas las recetas que aplica el Gobierno Zapatero y que contienen los programas electorales de CiU y el PP ya se han probado en Irlanda y... han fracasado estrepitosamente. Irlanda ya ha bajado impuestos a los ricos, Irlanda ya ha recortado o no ampliado las políticas sociales y el Estado del Bienestar, Irlanda ya ha reducido el Estado y la Administración Pública, Irlanda ya ha reducido o congelado los sueldos y las pensiones. En Irlanda ya es una realidad que las generaciones actuales y las futuras vivirán peor que sus padres y abuelos, en el país llamado "milagro de las políticas neoliberales" que citaban como referencia los teóricos de CiU o PP.

Catalunya puede no ser Irlanda, a pesar de que hoy CiU y PP suman 80 diputados y diputadas (y difícilmente Ciutadans y el partido de Laporta harán de contrapeso para la izquierda). Nuestra sociedad civil progresista e incluso los resultados de la Coalición ICV-EUiA nos dan herramientas para luchar, y si hay lucha hay esperanza, debemos tener confianza en nuestra sociedad, en nuestro pueblo.

Creo que dos son las claves del nuevo periodo que se abre a partir del 28-N:

1. Tenemos que seguir en la movilización social. Los días 15 y 18 de diciembre ya tenemos un hito para salir a la calle con el sindicalismo de clase frente a los recortes. Sólo la movilización puede modificar, reequilibrar por la izquierda, el resultado electoral. Y preparémonos, ya que la mayoría conservadora legislará a fondo (usando la excusa de los recortes necesarios debido a la crisis y al gasto social del Gobierno de Entesa) a favor de sus intereses de clase. Echaremos de menos muy pronto muchas de las propuestas sociales del Gobierno de Entesa y tendremos que defender y hacer valer política y parlamentariamente su legado.

Debe reforzarse la sociedad civil catalana para defender nuestra cohesión social y nacional como pueblo y la izquierda tiene la obligación de volcarse en esta tarea.

2. Unidad de la izquierda. Ahora más que nunca las izquierdas deben colaborar. La izquierda en general, en que PSC y ERC deben reflexionar. Donde EUiA, ICV e IU deben pensar sólo en escenarios unitarios, apartando operaciones que resten y fortaleciendo operaciones que sumen.

Al mismo tiempo, la izquierda que representa EUiA, ICV e IU debe ser aún más una izquierda de acogida y que debe ensancharse (aún más pluralidad ideológica debe ser posible) pero donde, como línea roja, no sobra nadie de los actuales componentes y las puertas deben abrirse sin exclusiones a nuevos sujetos políticos y sobre todo a personas, activistas o no, que pueden dar un primer paso de organizarse aunque sea desde estructuras informales.

Tenemos metas futuras que debemos desarrollar de forma inmediata. Seguir reflexionando sobre los cambios en la sociedad que la izquierda debe incorporar para hacerse actual y próxima a nuestro pueblo. Recomponer sumando la izquierda transformadora para liderar el debate del conjunto de la izquierda y finalmente cuidar nuestra gente y preparar las próximas metas de movilización social y electoral.

Joan Josep Nuet

Senador de Esquerra Unida i Alternativa

ICV-EUiA resiste el desgaste del Gobierno de Entesa y consigue 10 escaños en el Parlament de Catalunya


ICV-EUiA se ha convertido en la formación que mejor ha resistido el desgaste que ha supuesto formar parte del Gobierno de Entesa durante los últimos 4 años y ha demostrado ser una fuerza consolidada. Así lo expresó el candidato de ICV-EUiA a la presidencia de la Generalitat, Joan Herrera, una vez confirmados los resultados de las elecciones al Parlamento de Catalunya que otorgan a la coalición roja y verde 10 escaños, dos menos que en 2006, y se convierte en la cuarta fuerza del Parlamento de Cataluña por delante de ERC en número de votos. ICV-EUiA ha obtenido 8 escaños por Barcelona, uno por Tarragona y uno por Girona. Francesc Pané, candidato por Lleida, ha perdido el escaño que consiguió hace 4 años.

Herrera advirtió a CiU que la coalición hará "una oposición seria, desde el rigor y el diálogo" pero que será "beligerante" ante cualquier tentativa de recortes sociales y de caminar hacia la opacidad. El candidato ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando por los derechos sociales y laborales y para hacer de los conflictos medioambientales una de sus prioridades. Herrera también ha destacado que otra de las prioridades será también recuperar el escaño perdido por Lleida.

El secretario general de ICV ha agradecido, también, el apoyo de todos los votantes de la coalición y les ha dicho que "seremos dignos de su confianza" y que al día siguiente se pondría a trabajar "por un futuro más justo, ético y equitativo ". "El futuro de la izquierda comienza mañana mismo", dijo Herrera que también calificó de buena noticia que la participación se haya incrementado en 3 puntos respecto a 2006.

El Parlament de Catalunya queda configurado de la siguiente manera: CiU, 62 escaños; PSC, 28; PP, 18; ICV-EUiA, 10 escaños, ERC 10 escaños; Solidaridad para la Independencia (Joan Laporta), 4 escaños, y Ciutadans per Catalunya, 3. El disidente de ERC Joan Carretero, y Josep Anglada, el ultra que basa su discurso político en el combate contra la inmigración, se quedaron fuera de la Cámara.

Etiquetes de comentaris: ,